Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Fullmäktigemöte 2021/06

30 september, 2021 @ 17:00 - 19:00

Välkomna på fullmäktigemöte!

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Mötets lagenlighet och beslutsförhet
5. Beviljande av närvaro och yttranderätt
6. Godkännande av föredragningslistan
7. Presentation av styrelsen framlagt bokslut samt revisionsberättelse
8. Fastställande av bokslut och beslut gällande eventuella åtgärder som bokslutet föranleder
9. Bevilja ansvarsfrihet till styrelse och övriga redovisningsskyldiga
10. Val av valnämnd
11. Val av förtjänstteckenkommitté
12. Val av studeranderepresentanter och suppleanter till institutionsråd
13. Val av studeranderepresentanter och suppleanter till kvalitetsråd
14. Val av studeranderepresentant och suppleant till omprövningsnämnden
15. Styrelsen informerar
16. Arcada AB styrelse informerar
17. Specialföreningarna informerar
18. Övriga ärenden
19. Avslutande av mötet
Alla ASKs medlemmar har närvaro- och yttranderätt vid fullmäktiges möten.
//
Welcome to the Delegate meeting 2021/06!
1. Opening of the meeting
2. Choosing the minute taker
3. Choosing the minute auditors and vote counters
4. The meetings legality and quorum
5. Granting attendance and speaking rights
6. Approval of the agenda
7. Presentation of the board presented financial statements and auditor’s report
8. Establishment of financial statements and decisions regarding any measures that the financial statements give rise to
9. Grant discharge to the Board and other accountants
10. Election of the Election committee
11. Election of the Honoraries committee
12. Election of student representatives and deputies to Department Councils
13. Election of student representatives and deputies to the Quality Council
14. Election of student representative and deputy to the Board of Review
15. The Board informs
The Board of Arcada Ltd. informs
16. The Associations inform
17. Other matters
18. Ending of the meeting
All ASK members have right to attend and speak at Delegate meetings. All official documents are in Swedish but if needed discussions can be held in English.

Detaljer

Datum:
30 september, 2021
Tid:
17:00 - 19:00
https://arcada.zoom.us/j/61054809722

Arrangör

ASK
E-post:
info@asken.fi
View Arrangör Website

Plats

Arcada, Lilla auditoriet, F249
Jan-Magnus Janssons plats 1
Helsingfors, 00560 Finland
+ Google Map
View Plats Website