Förlängd kandidatanmälan

Valnämnden har på sitt möte 6.10.2020 konstaterat att det inkommit färre nomineringar än det finns platser i fullmäktige och därför skjuts kandidatanmälan upp med en vecka. Valnämnden har utsett nya tider för kandidatnominering och nya val- och förhandsröstningsdagar.

De nya fastslagna datumen är:

Nomineringen för kandidatanmälan stänger 14.10.2020 kl. 16.00.
Elektronisk förhandsröstning 4-9.11.2020.
Egentliga röstningsdagarna 11-12.11.2020 kl. 10.00-14.00.