Förtjänsttecken 2015

Nu är det dags för att nominera personer för förtjänsttecken!

Förtjänsttecken delas ut i guld, silver eller Cor-hus medalj. Utdelning kan ske till personer som har aktivt medverkat i ASKs verksamhet och befrämjat ASKs syfte. Endast medlemmar, graduerade medlemmar och före detta medlemmar samt anställda vid högskolan eller ASK kan tilldelas förtjänsttecken i guld, silver eller Cor-hus-medalj. Utomstående personer kan tilldelas Pro ASK- eller Pro Cor-diplom.

För att nominera någon skall fem personer skriva under nomineringen. Nomineringar kan lämnas till ASK office, markerade postlådan utanför ASKs office eller via email till Förtjänstteckenkommiténs ordförande Anna-Maria Malm på annamaria.malm(a)gmail.com. Nomineringar skall skickas in innan den 30 oktober 2015 kl. 23.59.

Förtjänsttecken delas ut på ASKs XVIII årsfest den 13 november.