Förtjänsttecken 2017

Nu är det dags för att nominera personer för förtjänsttecken!

Förtjänsttecken delas ut i guld, silver eller Cor-hus medalj. Utdelning kan ske till personer som har aktivt medverkat i ASKs verksamhet och befrämjat ASKs syfte. Endast medlemmar, graduerade medlemmar och före detta medlemmar samt anställda vid högskolan eller ASK kan tilldelas förtjänsttecken i guld, silver eller Cor-hus-medalj. Utomstående personer kan tilldelas Pro ASK- eller Pro Cor-diplom. För att nominera någon skall fem personer skriva under nomineringen. Nomineringar kan lämnas till ASK office, markerade postlådan utanför ASKs office (inte möjligt 31.10-2.11) eller via email till Förtjänstteckenkommiténs sekreterare Maria Schmidt på maria(a)asken.fi. Nomineringar skall skickas in innan den 7 november 2017 kl. 16.00.

Förtjänsttecken delas ut på ASK 20 jubileumsårsfest den 18 november.