Förtjänstteckenkommitté för ASK20

ASK söker nu kandidater till förtjänstteckenkommittén inför kommande årsfest 18.11.2017.

Förtjänstteckenkommittén består av fem (5) till sex (6) av fullmäktige utsedda medlemmar, av vilka en skall vara ASK styrelsemedlem och de övriga gärna representera specialföreningarna och alumner. En av medlemmarna i förtjänstteckenkommittén skall om möjligt även ha suttit i förtjänstteckenkommittén föregående år.

Ifall du är intresserad av att vara med skicka då ett mail till maria(a)asken.fi senast 24.4.2017 och berätta lite om dig själv samt varför du vill vara med! Nämn gärna även om du är intresserad att sitta som ordförande i kommittén.

Förtjänstteckenkommitténs medlemmar väljs på fullmäktiges vårmöte 26.4.2017 och dess mandatperiod fortsätter parallellt med fullmäktiges mandatperiod. Fullmäktige väljer även ordförande för förtjänstteckenkommittén.