Frågor?

1. Hur länge är läsår och termin (höst/vår) medlemskapet i kraft?

Höstens medlemskap är i kraft tills 31.1. (OBS! HRT godkänner höstens medlemskap ändast fram till 31.12.)
Läsårets medlemskap är i kraft tills 30.9. (OBS! HRT godkänner läsårets medlemskap ändast fram till 31.8.)

2. Jag har tappat bort mitt fysiska studiekort, vad skall jag göra?

Från och med 1.1.2019 erbjuder kåren inte längre fysiska studiekort utan endast de digitala studiekortet Slice och Pivo.

3. Mitt Frank studiekort fungerar inte mera, vad skall jag göra?

ASK har sagt upp kontraktet med Frank tills 31.12.2018. Efter februari fungerar inte Frank längre för våra medlemmar utan vi erbjuder istället Slice eller Pivo som är avgiftsfritt för alla medlemmar.

4. Jag har bytt efternamn/studienummer eller vill ändra mina uppgifter studerandekåren har gällande mig, vad ska jag göra?

Du kan logga in på kide.app (tidigare bailataan.fi) och uppdatera dina uppgifter under ”Medlemskap”.

5. Jag kan inte ta i bruk ett studiekort via Slice/ ”Error” vid ibruktagadet av Slice

Ifall du betalat medlemsavgiften och väntat upp till en timme kan problemet bero på att de uppgifter du gett kåren inte stämmer överens med de du fyllt i på slice.fi/upload du kan kontrollera och ändra dina uppgifter på kide.app (tidigare bailataan.fi).

6. Mitt studiekort synns inte i Slice-appen, vad skall jag göra?

Kontrollera att du gett alla rättigheter till appen så att den fungerar. Ifall du tror att du inte gjort det kan du göra det i efterhand i appens inställningar.

7. Jag har ny telefon och ny fungerar inte mina Slice koder mera. 

Var i kontakt med medlemssekreteraren på maria(a)asken.fi för att få nya koder.

8. Jag har ännu ett fysiskt studiekort, hur får jag ny dekal till den?

Tillsvidare kan man ännu komma efter dekalen från studerandekårens kontor efter att man betalat medlemsavgiften.

9. Studiekortet och utexamination?

Du kan vara medlem i kåren fram till din examination. Enligt SAMOKs reglement för studiekortet har du inte längre rätt att använda ditt studiekort då du utexaminerats, och ditt studiekort bör lämnas tillbaka till ASK vid examination.

10. Vad är det för skillnad på blått och grönt studiekort?

Det blå studiekortet är för heltidsstuderande, dvs de som studerar till examen och det gröna studiekortet för de som studerar på Öppna YH.

Med det blå studiekortet är du berättigad till alla studerandeförmåner. Medan förmånerna på det gröna kortet är mer begränsade. Största skillnaden med korten är att det blå kortet berättigar dig till förmåner i buss- och tågtrafik, medan dessa inte lyckas med det gröna kortet.

11. Jag studerar på öppna YH, kan jag bli medlem i kåren?
Alla studerande kan bli medlemmar i kåren, läs mera om medlemskapet när du studerar via öppna här.


Kontaktuppgifter

Generalsekreterare
Andreas Lohse
andreas(a)asken.fi
050 469 7407

Kommunikations- och medlemssekreterare
Maria Schmidt
maria(a)asken.fi
045 327 4220