Frank App och digitalt studiekort

Vänligen observera att från och med hösten är Frank App fortfarande är en gratis applikation som kan laddas ner medan det digitala studiekortet är en betald kortprodukt så som alla andra studiekort och kan köpas i Frank Appen. Näterbjudanden kan ännu användas gratis utan att köpa ett studiekort.

Mer om studiekorten kan du läsa på Franks sidor.