Fullmäktige

Fullmäktige är studerandekårens högsta beslutsfattande organ.

Fullmäktige har 15 ledamöter och högst 15 suppleanter med mandatperioden ett kalenderår. Endast ordinarie medlemmar i kåren är valbara till fullmäktige och har rösträtt i fullmäktigevalet. Mer om Fullmäktigevalet kan du läsa här.

Till fullmäktiges uppgifter hör bl.a. att tillsätta styrelse, övervaka att studerandekåren fullföljer sitt ändamål och att kårens målsättningar uppföljs. Dessutom övervakar fullmäktige kårens ekonomiska intressen. Sådana beslut som kan medföra en avsevärd förändring i studerandekårens ekonomi bör fattas av fullmäktige. Fullmäktige utser också studeranderepresentanter till högskolestyrelsen och andra sådana kollegiala organ som avses i yrkeshögskolelagens 12§ 2. mom. 4 punkt.

ASK Fullmäktige 2019
Bild Ledamot Namn Valförbund
Tove Salminen Ordförande Tove Salminen HoSK
Patrick Koski I:a vice ordförande Patrick Koski HoSK
Oscar Mansén II:a vice ordförande Oscar Mansén TLK
Lina Smedlund 1 Lina Smedlund HoSK
Wilhelm Nielsen 2 Wilhelm Nielsen HoSK
Daniella Lassas 3 Daniella Lassas Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
Vanessa Lindström 5 Vanessa Lindström HoSK
Jasmine Laine 7 Jasmine Laine Commedia rf
Jonnie Lassila 9 Jonnie Lassila Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
Sean Kossila 10 Sean Kossila TLK
Nathalie Hyytiäinen 11 Nathalie Hyytiäinen HoSK
Carina Blomqvist 12 Carina Blomqvist HoSK
blank 13 Axel Lehtinen Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
Malin Nysand 14 Malin Nysand TLK
Anna Standertskjöld 15 Anna Standertskjöld Commedia rf
Matias Koskela Suppleant Matias Koskela Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
Max Grönroos Suppleant Max Grönroos TLK
Jacob Dahlberg Suppleant Jacob Dahlberg Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
Daniel Tallberg Suppleant Daniel Tallberg TLK
Nico Lagus Suppleant Nico Lagus Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
Niklas Forsman Suppleant Niklas Forsman Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
Oscar Kjellman Suppleant Oscar Kjellman Liberala studerande LSK
blank Suppleant Marcus Vitiello Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
blank Suppleant Rosanna Halttunen Kult rf (Kulturproducentstudenter rf)
Augusto Asis de Barros Suppleant Augusto Asis de Barros Liberala studerande LSK