Fullmäktige

Fullmäktige är studerandekårens högsta beslutsfattande organ.

Fullmäktige har 15 ledamöter och högst 15 suppleanter med mandatperioden ett kalenderår. Endast ordinarie medlemmar i kåren är valbara till fullmäktige och har rösträtt i fullmäktigevalet.

Till fullmäktiges uppgifter hör bl.a. att tillsätta styrelse, övervaka att studerandekåren fullföljer sitt ändamål och att kårens målsättningar uppföljs. Dessutom övervakar fullmäktige kårens ekonomiska intressen. Sådana beslut som kan medföra en avsevärd förändring i studerandekårens ekonomi bör fattas av fullmäktige. Fullmäktige utser också studeranderepresentanter till högskolestyrelsen och andra sådana kollegiala organ som avses i yrkeshögskolelagens 12§ 2. mom. 4 punkt.

ASK Fullmäktige 2020
Bild Ledamot Namn Valförbund
Ordförande Oskari Ruuskanen Hosk r.f.
I:a vice ordförande Jonnie Lassila Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
II:a vice ordförande Fredrik Grønstrand TLK
1 Essi Linnavuori Hosk r.f.
2 Daniella Lassas Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
4 Tobias Liljeström Hosk r.f.
5 Ida Rislakki Commedia rf
ASK styrelse 2020, ej aktiv ledamot Heidi Rif Hosk r.f.
7 Anna-Julia Stråhlmann Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
8 Emil Nystedt TLK
9 Nathalie Hyytiäinen Hosk r.f.
ASK styrelse 2020, ej aktiv ledamot Ellen Karlsson Kulturproducentstudenter r.f. (Kult rf)
13 Axel Lehtinen Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
14 Matias Hertzberg Liberala studerande LSK
15 Katharina Donner Hosk r.f.
Suppleant Veronica Svenskberg Kulturproducentstudenter r.f. (Kult rf)
Suppleant Jacob Dahlberg Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf
Suppleant Wilma Kinnula Liberala studerande LSK
Suppleant Elin Svedman Liberala studerande LSK
ASK styrelse 2020, ej aktiv ledamot Sebastian Tolvanen Liberala studerande LSK