Fullmäktigemöte 2015/02

ASKs fullmäktige möts för sitt andra möte 7.4.2015 kl. 17.00 i Lilla auditoriet i Arcada.

Som ASK medlem har du rätt att närvara på mötet. I fall du är på väg får du gärna anmäla om detta till fullmäktigeordförande Jani Räisänen på jani.raisanen(a)arcada.fi eller till generalsekreteraren Jenny Tabermann på jenny(a)asken.fi.

Information om vad som behandlas på mötet hittar du på Facebook.

Välkommen!