Fullmäktigeval 2014

Elektronisk förhandsröstning 24-30.11.2014

Egentliga valdagar 9-11.12.2014 kl. 10-14
Röstningsplats: Utanför biblioteket i Arcada

FMG-kandidater-A3

Vad ? – Fullmäktige fattar beslut om vad ASK gör och när. Detta är din chans att rösta på din kandidat! Alla ASK medlemmar kan ställa upp i fullmäktigevalet och rösta!

När? – Fullmäktigevalet ordnas 9-11.12.2014. Förhadsröstningen ordnas elektroniskt 24-30.11.2014. Du får en länk och möjliga instruktioner till din Arcada e-post!

Varför? – För att ASK på riktigt skall kunna representera Arcada studerande måste ASK ledas av studerande. Därför behöver vi dig!

Valnämnden fastslog kandidaternas kandidatnummer enligt följande:

11. Westergård Sebastian, HoSK
12. Bergman Samantha, HoSK
13. Häggman Johanna, HoSK
14. Granlund Oliver, TLK
15. Selin Henri, TLK
16. Nix Paul, TLK
17. Lytz Oscar, TLK
18. Gripenwaldt Antonia, TLK
19. Pundars Sebastian, TLK
20. Huhtela Ella, TLK
21. Huhtela Stina, TLK
22. Vierinen Jenna, LSK
23.Räisänen Jani, LSK
24. Julin Ida, Commedia
25. Poppius Nino, Commedia
26. Nurminen Teea, obunden
27. Kirilova Stefani, obunden
28. Spennert Winston, obunden