Fullmäktigeval: Egentliga valdagarna

Idag 5.11 och imorgon 6.11 kan du rösta vid matkön kl. 10:30-14:30!
Glöm inte att använda din röst! Nu kan du rösta i Arcada, röstningsplatsen är mellan matkön och läsesalen! 📢 

Ifall du redan förhandsröstat kan du plocka upp ditt halarmärke där! 🎉

Man måste vara ASK medlem för att rösta. Sista dagen att betala medlemskap för att få rösträtt är 6.10.2019 kl. 23:59!