Fullmäktigeval: Resultat

Valnämnden har den 6.11.2018 fastställt resultatet för ASK Fullmäktigeval 2019 och de invalda i Fullmäktige 2020 ser ni här. Stort tack till alla som röstat och grattis till de invalda!

”I kommande utlåtande redovisas sammanfattningen av Arcada studerandekår – ASKs fullmäktigeval 2019. Antal röstberättigade för denna läsår är 1058, dvs att alla dessa har betalat ASK medlemskapet inom utsatt tid. Antalet kandidater för fullmäktigeval 2019 var 22 st, numrerade från 11 till 33. Inför denna val ordnades en elektronisk förhandsröstning samt två fysiska valdagar (5.11-6.11.2019). Under sista valdagen, dvs 6.11, ordandes även beräkning av rösterna och valvaka. I år var antal förhandsröster 222, valdag 1 kom det 52 röster och valdag 2 49 stycken röster. Den sammanlagda antalet röster är 323, vilket resulterade till 29.77% röstdeltagning. I jämförelse med året 2018, var antalet röstberättigade 984, inräknade röster kom det 299 vilket resulterade i röstdeltagning av ca. 30.39%. Trots att %-andelen var större 2018, har det varit mer deltagande inom fullmäktigeval 2019. Däremot var antalet kandidater för fullmäktigeval 2019 något färre än 2018. Jag, Wilhelm Nielsen tackar för min å valnämndens vägnar, vi vill önska Fullmäktige 2020 ett givande mandat!” berättar valnämndes ordförande Wilhelm Nielsen.