Designa ett halarmärke!

Arcada studerandekår – ASK behåller sig rätten att välja vilka märken som publiceras samt tillsammans med dem som lämnat in de vinnande bidragen göra justeringar så att märken kan tillverkas.