Hälsa och välmående

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS uppgift är att i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen erbjuda hälsovårdstjänster för universitets- och högskolestuderande som avlägger grundexamen. Via SAMOK har ASK två styrelsemedlemmar i SHVS styrelse. Delegation.

Studerandekåren är medlem i Studerandenas Idrottsförbund rf (OLL) som är en nationell organisation som arbetar med intressebevakning och service för studerande- och högskoleidrott. OLL representerar alla högskolestuderande i Finland. De påverkar, stöder, utbildar, undersöker och verkar på såväl nationella som internationella plan som en gemensam röst för studentidrotten.