Handelsgillet i Helsingfors beviljar stipendier

Handelsgillet i Helsingfors beviljar ett antal stipendier á max.999€ för att utdelas på Handelsgillets julfest i december 2014.

Stipendierna beviljas till en eller flera aktiva medlemmar i ASK, som kan uppvisa god studieframgång samt gärna komma med ett preciserat användningsändamål.

Handelsgillet inbjuder stipendiaterna till sin jullunch i december för att motta stipendiet.

Skriv en öppen ansökan och bifoga ett prestationsutdrag från ASTA.

Anöskningarna lämnas in till ASKs styrelseordförande Jani Räisänen på jani@asken.fi. Ytterligare uppgifter om stipendierna och ansökningsförfarandet fås via samma adress eller per telefon på 050 469 7406.