I januari ordnas Finlands första välfärdsområdesval – här är vad du behöver veta

12 januari, 2022

Valdagen är 23.1.2022 och förhandsröstningen ordnas mellan 12.-18.1.2022. I valet kan du rösta på kandidater inom ditt välfärdsområde. Ifall du är osäker vilket område du hör till kan du granska det här. Under december skickades alla rösträttsanmälningarna per post till de röstberättigade och från anmälan kan du se vilken vallokal du ska rösta i på under valdagen. Under förhandsröstningstiden kan du dock själv välja bland de andra vallokalerna som är upplistade här.

Välfärdsområdena instiftades i samband med social- och hälsovårdsreformen och förflyttar ansvaret för social- och hälsovården samt brand- och räddningsverk  från städerna och kommunerna till de nya och färre välfärdsområdena.

Helsingforsbo eller ålänning?

Helsingfors och Åland är exkluderade från välfärdsområdena, vilket betyder att ifall du är registrerad som boende i någondera område, röstar du inte i valet. I Helsingfors kommer stadsfullmäktige undantagsvis att fortsätta hålla ansvaret för social- och  hälsovården samt brand och räddningsverket. Åland berörs inte av social- och hälsovårdsreformen överhuvudtaget och är därmed inte med i valet. 

Varför viktigt att rösta?

Unga vuxna och studerande hör till den demografiska grupp med historiskt sett lägre röstdeltagande. För att garantera att de invalda beslutsfattarna representerar befolkningens åsikter och behov är det också nödvändigt att höra från hela befolkningen. Enligt tidiga prognoser förväntas valdeltagandet vara lågt i valet, vilket ytterligare kan påverka en jämn representation. En stor orsak bakom varför det spekuleras att valdeltagande kan vara lågt under valet, är att motivationerna bakom social- och hälsovårdsreformen upplevs otydliga.

Om du vill påverka vem som besluter i frågor som vårdpersonalens löner och arbetsvillkor, var hälsocentraler ska finnas och vilka resurser räddningsväsendet har i ditt område, se till att de kandidater som delar dina tankar får ditt understöd. Ifall du är osäker vem du ska rösta på kan du pröva dig på Yles valkompass.