Ida Flemmich vald till SAMOK styrelse 2022

1 november, 2021

Arcada studerandekår – ASKs styrelseordförande Ida Flemmich blev i slutet av förra veckan vald till vår takorganisation Finlands studerandekårers förbund – SAMOKs styrelse för 2022. 

Den nya styrelsen valdes av alla studerandekårer i Finland på SAMOKs 26:e förbundsmöte 28-29.10.2021, som i år hölls på distans. Förbundsmötet har även godkänt till exempel verksamhetsplanen och budgeten för nästa år samt ett policydokument gällande SHVS påverkan. 

“Jag är tacksam för allt stöd jag fått under hösten, både från ASK, alumner och vänner. Och jag är supertaggad på att få fortsätta jobba för alla högskolestuderandes bästa också nästa år.” hälsar Ida gällande sitt nya förtroendeuppdrag. 

Till SAMOKs ordförande för 2022 valdes Emmi Lainpelto från Tammerfors yrkeshögskolas studerandekår (Tamko) och till vice ordförande Rico Martikainen från Sydöstra Finlands yrkeshögskolas studerandekår Kaakko. Invald i styrelsen, förutom Ida, är Erica Alaluusua från Haaga-Helias studerandekår Helga, Jenna Jourio från Yrkeshögskolan Laureas studerandekår Laureamko och Tekla Kosonen från Yrkeshögskolan Metropolias studerandekår METKA. Den nya styrelsen inleder sitt arbete i januari 2022. Vi önskar Ida och alla de andra invalda lycka till med sitt nya förtroendeuppdrag!