Information gällande Cor-huset samt ASK office för resten av våren 2020

Vårens undervisningar på Arcada slutförs på distans och campuset öppnar inte för alla studerande förrän på hösten. Av denna orsak har Arcada studerandekår – ASK beslutat att hålla både office och Cor-huset stängt fram tills hösten. Privatbokningar kan ordnas enligt regeringens direktiv fr.o.m. 1.6 så länge de inte överskrider restriktionerna som är i kraft.

Dock för de som måste printa eller kopiera något viktigt för att t.ex. kunna utexamineras innan hösten öppnar vi ASK office med specialarrangemang måndagen 1.6 kl. 13:00-17:00 för möjlighet att ladda krediter för kopiering eller printning. Vi tar endast emot kortbetalning och önskar att ifall du inte känner dig frisk väljer att stanna hemma.

För övrigt fungerar den digitala kundservicen via WhatsApp på 045 327 4220 där du kan skicka både vanligt samt ljudmeddelande under office öppettiderna 10:00-16:00. Du når även oss som vanligt via Facebook, e-post samt telefon, personliga kontaktuppgifter hittas på asken.fi.