Intressebevakning

Arcada studerandekår – ASK bevakar studerandes intressen såväl lokalt som nationellt.

ASK bevakar studerandes intressen i Arcada via studeranderepresentanter i beslutsfattande organ som högskolestyrelsen och avdelningsrådet. Mer information om studeranderepresentanterna hittar du under rubriken studeranderepresentanter.

ASK följer med nationell studiepolitik och diskussioner relaterade till studerandes vardag. ASK deltar aktivt i diskussioner och tar ställning till ändringar inom högskolefältet genom utlåtanden kommentarer och ställningstaganden.

Den s.k. intressebevakningen kan grovt delas in i två inriktningar, socialpolitik och högskolepolitik. Mer om  dessa hittar du under rubriken studiepolitik.

ASKs politiska linjedragningar hittar du i det Politiska programmet.