Just du kan söka med i ASK styrelse 2023

23 november, 2022

ASK arbetar för alla studerandes intressen på Arcada, detta innebär både bra kontakter till Arcada och Arcadas personal, men också ett samarbete med andra organisationer och studerandekårer i hela Finland.

ASK står också för bland annat tutorverksamheten, att både välja och utbilda tutorer, samt att ordna en del evenemang, som till exempel gulisintagningen, gulissitzarna och Kick off – läsårets första fest.

Som medlem i ASKs styrelse har just du möjlighet att påverka studielivet, säga din åsikt och skapa kontakter för livet. Du får jobba tillsammans med sakkunniga personer inom kårfältet och vara med och utveckla kåren till det den behöver vara.

Du kan anmäla ditt intresse för ASK styrelse 2023 här!