Kandidater i fullmäktigeval

Valnämnden har på sitt möte igår 3.11.2014 godkänt 18 kandidater i fullmäktigevalet.

Kandidaterna representerar fyra olika valförbund:

Commedia rf.
HoSK rf.
Liberala Studerande LSK
(TLK) Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f.

Dessutom ställde tre obundna kandidater  upp i valet.

Valnämnden fastslog även kandidaternas kandidatnummer enligt följande.

11. Westergård Sebastian, HoSK
12. Bergman Samantha, HoSK
13. Häggman Johanna, HoSK
14. Granlund Oliver, TLK
15. Selin Henri, TLK
16. Nix Paul, TLK
17. Lytz Oscar, TLK
18. Gripenwaldt Antonia, TLK
19. Pundars Sebastian, TLK
20. Huhtela Ella, TLK
21. Huhtela Stina, TLK
22. Vierinen Jenna, LSK
23.Räisänen Jani, LSK
24. Julin Ida, Commedia
25. Poppius Nino, Commedia
26.  Nurminen Teea, obunden
27. Kirilova Stefani, obunden
28. Spennert Winston, obunden

 

Alla ASK medlemmar som betalat sin medlemsavgift innan 31.10.2014 har rösträtt i valet. Alla röstberättigade har under 4.11.2014 skickats ett elektroniskt röstningskort till Arcada e-post. I fall du inte fått ett röstningskort kontakta generalsekreteraren Jenny Tabermann senast måndagen 10.11.2014 kl. 15.00 för att säkra att ditt namn finns på vallängden, jenny(a)asken.fi eller 050 469 7407. Vallängden finns även till medlemmars påseende på ASKs kontor under öppettider.