Kontakt

Postadress

Arcada studerandekår – ASK
Majstadsgatan 11
00560 Helsingfors

Tel. 050 469 7406
E-mail: styrelsen(a)asken.fi

ASK office öppet
På grund av COVID-19 läget just nu kan du endast besöka ASK office genom att beställa en besökstid. ASK office har besökstider endast på onsdagar. Vänligen boka tid med ditt hela namn (förnamn + efternamn) genom denna länk!

Kundservicen vid ASK office är nu också digital och nås via WhatsApp på 045 327 4220 där du kan skicka både vanligt samt ljudmeddelande under office öppettiderna 10:00-16:00. Du når även oss som vanligt via Facebook, e-post samt telefon, personliga kontaktuppgifter hittas på asken.fi.

Observera att ASK har jullov från 18.12.2020 och är tillbaka 4.1.2021 och återkommer på meddelanden först när vi är tillbaka! Tidsbokning för januari publiceras senare men kommer att fortsätta på onsdagar och första office dagen kommer att vara 13.1.2021. ASK medlemskap för våren 2021 kommer till försäljning på Kide.app 4.1.2021!

För att kontakta ASKs personal använd staff(a)asken.fi