Kungörelse av fullmäktigeval 2021

10 september, 2021

Röstningsdagar

Egentliga röstningsdagarna 2-3.11.2021 kl. 10.00-14.00 vid Arcada.

Förhandsröstning elektroniskt 27.10.-31.10.2021.


Röstningsplats

Utanför Arcadas bibliotek, Jan-Magnus Janssonsplats 1, 00560 Helsingfors.


Val av ASKs fullmäktige

Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet för studerandekåren. Fullmäktige har femton (15) ledamöter och högst lika många suppleanter. I fall kandidatantalet i valet är femton konstaterar valnämnden dessa valda och att inget val arrangeras. (Se ASKs valstadga.)


Vallängd

Vallängden består av alla röstberättigade medlemmar i Arcada studerandekår – ASK. Vallängden består av ASK medlemmar 5.10.2021 kl. 23.59. De som inte är ASK medlemmar vid denna tidpunkt är inte röstberättigade i valet. Vallängden fastställs på valnämndens möte 6.10.2021 och publiceras samma dag. Medlemmar har en vecka på sig att yrka om rättelse till vallängden. Medlemmar kan kontakta ASKs kontor för att granska vallängden.


Kandidatanmälningar

Nomineringstiden öppnas den 10.9.2021 kl. 10.00 och stänger den 4.10.2021 kl. 23.59.

Kandidater nominerar sig till fullmäktigevalet via en för ändamålet fastställd digitalt kandidatnomineringsformulär. Länken till anmälningsformuläret hittas på ASKs hemsida www.asken.fi/val vid öppningen av nomineringstiden.

Valnämnden har befullmäktigat generalsekreterare, andreas(a)asken.fi och kommunikations- och medlemssekreterare, maria(a)asken.fi, att motta och behandla nomineringar. Dessa personer svarar även på frågor gällande valet.


Ingående av valförbund

Inom tidsramen för kandidatnomineringen skall också meddelas om ingående av eventuella valförbund. Ett valförbund kan inkludera max. femton (15) kandidater. Kandidater kan ingå i valförbund med varandra eller i en registrerad förenings namn. Om en kandidat ingår i ett valförbund, bör detta anmälas i samband med den egna kandidatanmälan. Ingående av valförbund meddelas på ett av valförbundet fastställt digitalt valförbundsformulär. Ifall ett valförbund ingås i en förenings namn bör en fullmakt från föreningen om ingåendet av valförbund inlämnas. Länken till anmälningsformuläret hittas på ASKs hemsida www.asken.fi/val vid öppningen av nomineringstiden.


Ingående av valcirkel

Två eller fler valförbund kan ingå i valcirkel med varandra.  En valcirkel kan inkludera max. femton (15) kandidater. Valcirklar skapas genom att valförbundets ombud på ett separat fastställt digitalt anmälningsformulär anmäler om bildandet av en valcirkel. Valförbundens fullmakter signerade av samtliga kandidater inom valförbunden ska även lämnas in.

Länken till anmälningsformuläret hittas på ASKs hemsida www.asken.fi/val vid öppningen av nomineringstiden.

Helsingfors, 8.9.2021

Valnämnden för Arcada studerandekår – ASK