Kunngörelse av ASK fullmäktige 2020 fyllnadsval

Hela kunngörelsen kan du läsa här.

ASK valnämnd har slagit fast datumen för fyllnadsvalet enligt följande. Kandidatnomineringen öppnas den 20.4.2020 kl 8.00 och stänger 31.5.2020 kl 23.59. Alla nomineringar ska skickas in digitalt per e-post till antingen valnämndens ordförande fredrik.gronstrand@arcada.fi, ASKs generalsekreterare andreas@asken.fi eller ASKs kommunikations- och medlemssekreterare maria@asken.fi med följande blankett: Kandidatanmälan till fyllnadsval