Kunngörelse av fullmäktigeval 2017

När: 31.10.-2.11.2017 kl. 10.30-14.30. Förhandsröstning elektroniskt 23-27.10.2017.

Var: Arcada, Jan-Magnus Janssonsplats 1, 00560 Helsingfors.

Vad: Fullmäktige är ASKs högsta beslutsfattande organ. Fullmäktige består av 15 ledamöter och högst lika många suppleanter.

Hur: Genom att betala din medlemsavgift senast 2.10.2017.

Hur ställa upp?

Kandidatnomineringen till fullmäkitgevalet börjar 14.8.2017 och slutar 25.9.2017 kl. 16:00

Kandidatnominering

Kandidatnomineringen sker genom att fylla i och lämna in en kandidatanmälningsblankett med kandidatens underskrift.

Valförbund

En eller fler medlemmar kan skapa ett valförbund. Ett valförbund får bestå av max. 15 kandidater. Valförbundet kan skapas av enskilda personer eller i en registrerad förenings namn. Ifall valförbundet ordnas i en förenings namn måste föreningen anmäla sitt godkännande genom en fullmakt.

Grundandet av valförbund sker genom att lämna in en blankett för anmälan av valförbund. Till anmälan tilläggs eventuell fullmakt från registrerad förening samt en lista på samtliga kandidater inom valförbundet som dessa personligen undertecknat.

Valcirkel.

Två eller fler valförbund kan ingå i valcirkel med varandra. En valcirkel kan innehålla max. 15 kandidater.

Grundandet av valcirkel lämnas in på en blankett för anmälan av valcirkel. Till blanketten bör bifogas valförbundens fullmakter undertecknade av samtliga kandidater inom valförbunden.

Vallängd

Vallängden består av alla röstberättigade medlemmar i Arcada studerandekår – ASK. Alla medlemmar som betalat sin medlemsavgift senast 2.10.2017 har rätt att rösta i fullmäktigevalet. Vallängden fastställs på valnämndens möte 5.10.2017 och publiceras 6.10.2017. I fall du som medlem saknar ditt namn från listan har du en vecka tid att skriftligen kontakta valnämndens ordförande eller generalsekreteraren. Medlemmar kan kontakta ASKs kontor för att granska vallängden.

Blanketter och övrig information

Samtliga blanketter kan hämtas utanför ASKs kontor på Cor-huset, Majstadsgatan 11, 00560, eller på ASKs hemsida  www.asken.fi/val. Blanketterna kan returneras till ordförande för valnämnden och generalsekreteraren. Dessa personer svarar även på frågor gällande valet. Kandidatnomineringar kan även lämnas i ASKs postlåda dit endast de ovannämnda har tillgång.

I fall du har frågor gällande valet vänligen vänd dig till valnämndens ordförande Daniela Thomasson, daniela.thomasson(a)arcada.fi eller generalsekreterare, sebastian(a)asken.fi

Helsingfors, 18.5.2017

Valnämnden för Arcada studerandekår – ASK