Medlemskap

Arcada studerandekår – ASK är Arcada studerandes röst inom högskolevärlden.

Genom att bli medlem i ASK kan du vara med och påverka framtiden för både dig själv och de övriga studerande i Arcada. För tillfället har ASK runt 1200 medlemmar och vi önskar alla nya och gamla medlemmar varmt välkomna med i verksamheten.

Förutom möjligheten att vara med i kårens verksamhet kan du även ta i bruk ett studiekort som berättigar dig till förmåner både på campus och nationellt, genom förmåner som studerandekårerna, SAMOK och Slice avtalat.

Som medlem i ASK får du produkter och evenemang från oss och Helga, HUMAKO, Laureamko, METKA, O’Diako and TUO till medlemspris. Så som bäst upp till halva priset! Förmånerna får du både på nätet och vid kundservicepunkterna.

Som medlem i ASK kan du vara med och påverka beslut som gäller studerande. Medlemmar kan rösta och ställa upp som kandidat i fullmäktige valet samt söka med till styrelsen. Medlemmar har chansen att bli tutor och att komma med som studeranderepresentant i Arcadas organ.

Priserna för medlemskap är följande
Hösttermin (1.8-31.1): 30,00 €
Vårtermin (1.1-30.9): 30,00 €
Läsår (1.8-30.9): 52,00 €

Du kan läsa mer om betalningen av medlemskap här eller gå direkt vidare till vår nätbutik för att betala medlemskapet.