Studiekort

Studiekortet berättigar studerande till sådana studentrabatter som förhandlats fram för dem. Förmånerna beror på vilket sorts kort du har (blått eller grönt). Till exempel nedsatta priser på resor med VR eller FPA:s måltidsstöd gäller endast för det blå studiekortet. Observera att det tar ungefär en timme innan du kan ta i bruk ett studiekort efter att du betalat medlemsavgiften.

Digitalt studiekort

Du kan fritt välja vilket digitalt studiekort du vill använda! Båda korten är gratis och har samma studerandeförmåner. Pivo erbjuder tyvärr inte grönt studiekort för öppna yh studerande.

Slice

1. Beställ dina inloggningsuppgifter till Slice på slice.fi/upload. Använd samma information som du gett när du betalade medlemsavgiften! Observera att bilden du väljer inte går att ändra i efterhand.
2. Slice skickar dina inloggningsuppgifter till din epost.
3. Ladda ner Slice från din app store.
4. Logga in med dina inloggningsuppgifter.

Klicka här för att ta i bruk Slice.

Pivo

1. Ladda ner Pivo från din app store.
2. Ta i bruk appen med dina bankkoder.
3. Öppna Pivo, välj ”studiekort” och välj ”ASK”.
4. Skapa ditt studiekort genom att följa instruktionerna i appen. 

Klicka här för att ta i bruk Pivo.

För de som har ett fysiskt studiekort sedan tidigare kan även hämta dekal till kortet från studerandekårens office.

Korttyper och giltighetstid

Det blå kortet är avsett för personer som studerar för en yrkeshögskoleexamen eller en högre yrkeshögskoleexamen (den studerande måste uppfylla alla kriterier). Det gröna kortet är avsett för andra studerande vid yrkeshögskolan som är medlemmar i studerandekåren. Kortets giltighetstid framgår av klistermärket på kortet. Klistermärket får du som bevis på att du betalt studerandekårens medlemsavgift. Utöver att ha betalt medlemsavgiften måste den studerande också uppfylla alla de andra kriterierna för kortet.

Villkor för utfärdande av korten

Villkor för det blå kortet
Du kan beviljas ett blått studiekort om du uppfyller alla de följande villkoren:
1) Du studerar för en yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen.
2) Du har anmält dig närvarande för terminen eller läsåret.
3) Du blir medlem i din studerandekår.

Villkor för det gröna kortet
Du kan beviljas ett grönt studiekort om du uppfyller alla de följande villkoren:
1) Du studerar vid en yrkeshögskola men uppfyller inte villkoren för det blå studiekortet.
2) Du har anmält dig närvarande för terminen eller läsåret.
3) Du blir medlem i din studerandekår.

Utfärdande av studiekort och förlängning av giltighetstid

Studerandekåren kan endast bevilja/leverera studiekort och årsklistermärken till sådana personer som är berättigade till det, dvs. till medlemmar i studerandekåren. Medlemmen måste uppfylla alla villkor för kortet för att kunna få ett studiekort. Den studerande är berättigad till ett termins-/årsklistermärke för de terminer som hen betalt studerandekårens medlemsavgift och uppfyller villkoren för. Den studerande är ansvarig för att uppge korrekt information. Att missbruka kortet är en straffbar handling.

Giltighetstiden för studiekortets klistermärken

Studiekortets klistermärken är i kraft under en på förhand definierad tid. Klistermärket för höstterminen är i kraft till slutet av följande januari (t.ex. så gäller klistermärket för hösten 2017 fram till utgången av januari 2018). Läsårsklistermärket är i kraft fram till utgången av följande september (t.ex. klistermärket för läsåret 2017–18 är i kraft till utgången av september 2018). Klistermärket för vårterminen är i kraft till slutet av september (t.ex. klistermärket för våren 2018 är giltigt till slutet av september 2018).

Ikraftträdande och giltighetstid

De här studiekortsinstruktionerna träder i kraft läsåret 2017–2018 och är i kraft tillsvidare.