Nedskärningar i studiestödet

koulutuslupaus2

Regeringen har under sina ramförhandligar gjort beslut angående nedskärningar i studiestödet. Nedan kan du läsa en kort uppskattning om ministeriets tidtabell för besparingarna.

Regeringen beslöt sig för en långsiktig besparing på 122 miljoner euro i studiestödet. I praktiken betyder detta att studiestödet hos alla studerande inom högre utbildning skärs så att fr.o.m. 1.8.2017 är studiepenningens storlek 250,28/månad,  d.v.s samma som för elever på andra stadiet (gymnasiet eller yrkesskola). Tillsammans med studielån kan studerande totalt lyfta 1 101,88 euro per studiemånad i hemlandet eller 1 260,28 euro per månad för studier utomlands. Dessutom försvinner villkoren om föräldrars inkomst för elever på andra stadiet som inte längre bor hemma.

Stödtiden för studerande inom högre utbildning förkortas från 64 till 54 stödmånader totalt. Detta skall täcka både kandidat och magister examen. Studiepoängkravet per studiemånad hålls kvar vid 5 studiepoäng.

Statsgarantin på studielån ökar till 650 euro i månaden för studier i hemlandet och till 800 euro i månaden för studier utomlands. Tillgodoräknandet av studielånet behålls på samma nivå som tidigare.

Inkomstgränserna binds till förtjänstnivåindexet och granskas regelbundet så att indexet inte kan påverka på inkomstgränsen negativt, dvs. inkomstgränderna kan inte sjunka. Räntan på studiestöd som återbetalas sänks till 7,5 procent. Dessa ändringar kommer i kraft 1.1.2017 eller 1.1.2018 för alla högskolestuderande.

Regeringen förbereder förslag om att flytta studerande under allmänt bostadsstöd till höstens budget förhandlingar. Studerande som bor utomlands förblir inom ramen för bostadsbidrag för studerande. Tidtabellen för denna ändring är fortfarande öppen.