Nu är det dags för att nominera personer för ASK förtjänsttecken!

13 oktober, 2021

Initiativ till nominering till förtjänsttecken, Cor-hus-medalj och hedersbetygelser samt hedersmedlemskap inlämnas skriftligen undertecknat av minst fem (5) personer till förtjänstteckenkommittén. Förtjänstteckenkommittén besluter ifall förslaget godkänns. En person kan inte föreslå sig själv.

I år kan man nominera personer till följande förtjänsttecken och hedersbetygelser:

Förtjänsttecken i brons
Förtjänsttecken i brons kan tilldelas studerandekårens medlemmar eller Arcadas personal som aktivt medverkat i ASKs verksamhet och befrämjat studerandekårens syfte.

Förtjänsttecken i silver
Förtjänsttecken kan tilldelas medlemmar, före detta medlemmar eller Arcadas personal som aktivt medverkat i ASKs verksamhet och befrämjat studerandekårens syfte.

Förtjänsttecken i guld
Förtjänsttecken i guld kan tilldelas en person som har förtjänsttecken i silver och i flera år aktivt har medverkat i ASKs verksamhet och befrämjat ASKs syfte.

Cor-hus medalj
Cor-hus medaljen kan tilldelas medlem eller före detta medlem som aktivt hjälpt till med ASKs verksamheten i och utanför Cor-huset.

ASK stjärnskott
ASK stjärnskott är en hedersbetygelse som tilldelas en person som är relativt ny i ASKs verksamhet och som starkt befrämjat ASKs syfte eller gjort en positiv insats för ASK under det gångna året. ASK stjärnskott kan endast tilldelas ASK medlemmar. Syftet är att belöna de insatser personen gjort i kapacitet av medlem i ASKs utskott och övriga förtroendeuppdrag.

Pro ASK
Pro ASK är en hedersbetygelse som tilldelas en person eller instans som starkt befrämjat och stött ASKs syfte. Denna person eller instans behöver inte vara medlem i ASK.

Pro Cor
Pro Cor är en hedersbetygelse som tilldelas en person eller instans som starkt befrämjat och stött verksamheten i Cor-huset. Denna person eller instans behöver inte vara medlem i ASK.

Hedersmedlem
Hedersmedlemmen ska ha stött ASK på ett sätt som säkrat verksamhetens kontinuitet. Även utomstående
personer kan utses till hedersmedlemmar. Personen ska ha varit utexaminerad i minst fem (5) år. Val av hedersmedlem ska övervägas med ytterst stor omsorg och val av hedersmedlem sker endast ifall det finns en person som anses vara värd utmärkelsen.


Nomineringar kan lämnas in fysiskt till postlådan utanför ASKs office eller elektroniskt via epost till ordförande för förtjänstteckenkommittén Fredrik Grønstrand på fredrik.gronstrand@arcada.fi. Nomineringar kan skickas in efter det 13.10.2021 men senast den 5 november 2021 kl. 12.00. Observera att nomineringen kräver fem underskrifter för att godkännas.

Förtjänsttecken delas ut på ASK XXVI årsfest den 13 november 2021.