Förtjänsttecken 2016

Nu är det dags för att nominera personer för förtjänsttecken!

Förtjänsttecken delas ut i guld, silver samt Cor-hus medalj. Utdelning kan ske till personer som aktivt har medverkat i ASKs verksamhet och befrämjat ASKs syfte. Endast medlemmar, graduerade medlemmar och före detta medlemmar samt anställda vid högskolan eller ASK kan tilldelas förtjänsttecken i guld, silver eller Cor-hus-medalj. Utomstående personer kan tilldelas Pro ASK- eller Pro Cor-diplom.

För att nominera någon skall fem personer skriva under nomineringen. Nomineringar kan lämnas till ASK office, markerade postlådan utanför ASKs office (inte möjligt 1-3.11) eller via email till Förtjänstteckenkommiténs sekreterare Maria Schmidt på maria(a)asken.fi. Nomineringar skall skickas in innan den 6 november 2016 kl. 23.59.

Förtjänsttecken delas ut på ASK XIX Årsfest den 11 november 2016.


Damma av dina bilder och bästa minnen!

Det som grundades som en förening med 3 medlemsföreningar år 1997 fyller 20-år nästa år och har utvecklats till en studerandekår med över 1100 personmedlemmar. På vägen har hunnit hända en hel del och en hel del människor varit inblandade i verksamheten. Utan var och ens insats i styrelser, fullmäktige, arbetsutskott samt deltagande i fester och evenemang skulle ASK inte vara den aktiva och välmående kår som den är idag.

Nu samlar vi in historier, berättelser, bilder och filmer från de första 20 åren. De kommer att sammanställas till en modern och tilltalande historik som ges ut under jubileumsåret. Men vad är en historik utan sina medlemmar? Skicka oss de galnaste, roligaste och bästa minnen som du har av ASK, från din studietid och/eller aktiva tid i föreningen eller studerandekåren. Berätta om det är någonting som du tycker vi absolut inte får glömma att skriva om, lyfta fram eller dokumentera i bilder. Är det någon person, en enskild insats eller helt enkelt den bästa festen som ordnats som du tycker vi inte får missa, meddela dem till mig så att vi säkert får med dem!

Bäst får ni tag i mig via telefon 05060400 eller e-post jeanette@asken.fi. Bilder kan delas via Google Foto till jeanette@asken.fi, via dropbox eller varför inte på en gammal hederlig floppy disk. Då kan den skickas till Arcada studerandekår – ASK, Majstadsgatan 11, 00560 Helsingfors

Hoppas vi hörs,

Jeanette Harf
Jubileumskoordinator

20161004_collage_ask


Arcada studerandekår – ASK rekryterar

Arbetsgivare
Arcada studerandekår – ASK

Titel
Generalsekreterare

Sista ansökningsdagen
5.11.2016

Lön
Löneanspråk

Arbetsbeskrivning
Visstids anställning under generalsekreterarens studieledighet. Anställningsperioden är 1.12.2016-31.3.2018. Arbetet inkluderar en två månaders utbildningsperiod i samarbete med den nuvarande generalsekreteraren.

Om oss

ASK är en studerandekår vid Yrkeshögskolan Arcada. Vår existens är definierad i Yrkeshögskolelagen (932/2014) § 41. ASK är en realtivt liten studerandekår med dryga 1000 medlemmar, men verksamheten har långa starka anor i både lokal och nationell verksamhet. I fall du vill läsa mer om vår organisation får du gärna besöka vår hemsida www.asken.fi.

ASKs vardag formas av verksamhet och tjänster för studerande, intressebevakning och samarbete med både andra studerandeorganisationer och Arcada, samt administration och kommunikation. För organisationens vardag ansvarar generalsekreteraren som fungerar som den övriga personalens chef, och som tillsammans med styrelseordförande ansvarar för utvecklingen av organisationen.

Syftet med uppgiften

 • Upprätthålla den dagliga administrationen och ekonomin.
 • Garantera organisatorisk utveckling.
 • Utveckla samarbetet med olika aktörer inom högskolefältet och stödverksamheten för studerande.

Uppgiften innebär

 • Ekonomiplanering, rapportering och utveckling av financieringen.
 • Studiepolitisk intressebevakning.
 • Organisatorisk utveckling och organisationsförmåga.
 • Ledarskapskompetens.
 • Intresse för att stöda studerande i sin kompetensutveckling.

Vi önskar oss av dig

 • Intresse för ASK och studerandes vardag.
 • Intresse att möta och samarbeta med olika personer med olika bakgrund.
 • Intresse för att lära dig om eller kunskap av föreningsverksamhet, administration och ekonomi.
 • Kunskap att handleda och stöda studranderepresentanterna i sitt arbete.
 • Stark känsla för ansvar och motivation.
 • Möjlighet att jobba kvällar och veckoslut.

Hur söka

Ansökningsperoden är 5.10.-5.11.2016.
Lämna in din ansökan och CV som PDF-dokument till adressen rekrytering@asken.fi.
Frågor kan hänvisas till styrelseordföande Jenna Kortelainen på jenna@asken.fi eller 050 469 7406 eller generalsekreterare Jenny Tabermann på jenny@asken.fi eller 050 469 7407 under kontorstider.
Vi hoppas på sökande av varierande bakgrund.


Ansvarsfördelningen gällande tutorverksamheten har ändrat

Ansvarsfördelningen gällande tutorverksamheten har ändrat. Vice ordförande Daniela Thomasson kommer att ta över ansvaret för tutorarbetet från och med 28.9.2016. Tidigare tutoransvariga Hanna Lindholm har valt att lämna sin plats i ASKs styrelse för att koncentrera sig på sina studier.

Ni kan kontakta Daniela på daniela(a)asken.fi, 0453274231 och via tutortelefonnumret 045 327 4226.


Vetenskapsspårvagnen

14195909_128220897629617_6469750837869376930_o

Vetenskapsspårvagnen är en snabbspårvagn som skulle ersätta den nuvarande tvärlinjen buss 506. Vetenskapslinjen har gått mellan Vik och Otnäs, men Vetenskapsspåran skulle gå mellan Otnäs och Kvarnbäcken och ersätta busslinje 506, som är långsam, ofta fullsatt och har en osäker tidtabell. Avsikten med kampanjen är att försnabba projektet, så att byggandet av spårvägen ska kunna komma igång före 2025. Om du är för Vetenskapsspåran, underteckna initiativet!

År 2019 kommer det att finnas sju högskolor och tio campus längs Vetenskapsspårans rutt. På dessa campus studerar upp till 40 procent av högskolestudenterna i huvudstadsregionen och där arbetar en stor del av högskolornas personal. Av alla arbetsplatser i huvudstadsregionen finns upp till 100 000 inom Vetenskapsspårans verkningsområde.

Kampanjen för Vetenskapsspåran är en politiskt obunden invånarkampanj. Initiativtagare till den är student- och studerandekårerna vid högskolorna och yrkeshögskolorna i Helsingfors.
Vi ser framtidens Helsingfors som en nätverksstad med många delcentrum och Vetenskapsspåran som en utmärkt del av det. Efter Spår-Jokern och snabbspårvägen över Kronbergsbroarna står Vetenskapsspårvagnen i tur.

Välkommen med i kampanjen! Mer information hittas på adressen: www.tiederatikka2025.fi.

Du kan också följa deras Facebook sida: https://www.facebook.com/tiederatikka2025/