Ordförande Ida Julins inskriptionstal

ASK_styrelse3
Läseåret 2015-2016 öppnades officiellt med inskrition på Stora Torget i Arcada. Klicka här för att läsa ordförande Ida Julins tal till de nya studerande.


Välkomna tillbaka!

Cor-huset och ASKs office öppnar officiellt efter sommaren nu på fredag (21.8)!

Ifall du vill slippa köa till t.ex. HRT eller annors bara vara ute i god tid, passa på att förnya läseårsdekalen idag på asken.fi/dekal och kom efter den genast på fredag! (Ta gärna med kvitto på betalningen)

Hoppas ni har haft en skön sommar! 🙂


Studerande är Finlands framtid

Ställningstagande

Arcada studerandekår – ASK är besviken över riksdagsförhandlingarnas beslut gällande utbildning. Den största besvikelsen är på grund av nedskärningarna i studiestödet och i högskolornas financiering. Dessutom motsätter sig ASK starkt alla planer på att införa läsårsavgifter för studerande oberoende bakgrund.

Studerande är en resurs för samhället, de mål som nu fastslagits för utbildningen är motstridiga med de nedskärningar som regeringen planerat. ”Att ställa utbildningen inför stora besparingar och samtidigt höja kraven på både högskolor och studerande går inte ihop” konstaterar styrelseordförande Ida Julin skarpt.

Riksdagspartiernas ordföranden hade innan valen alla lovat att utbildningen inte längre skall beröras av besparingar och nedskärningar. Levnadskostnaderna för studerande är redan idag så höga att få studerande klarar sin vardag på endast studiestöd, utan väljer att jobba vid sidan om sina studier. De studerande som är lyckligt lottade och har föräldrar som stöder studierna ekonomiskt har därmed ofta en fördel i studierna. ”Att skära ner på det som redan är knapert kan orsaka långsiktiga konsekvenser som inte regeringen idag kan förutse. Det viktiga idag skulle vara att satsa på att förebygga utslagning, inte skapa mer press” konstaterar Julin vidare.

Diskussionen omkring läsårsavgifter har gått aktivt redan under många år, men tydliga bevis på att avgifter skulle ha en positiv inverkan på vare sig kvaliteten av undervisningen eller nationalekonomin finns inte. Internationalisering av utbildningen och vår arbetsmarknad är viktiga värden för att upprätthålla och utveckla kompetenskraften på den globala marknaden. ”Vi borde se de internationella studenande som en resurs, som något att satas på och sträva till att skapa möjligheter för dem att bli kvar och utveckla vårt samhälle vidare” avslutar Julin.

Tilläggsinformation
Ida Julin, styrelseordförande, 050 469 7407, ida(a)asken.fi


Sommar stängt

Chairs

Det här är sista veckan vi har öppet innan sommaren så kom ihåg att ladda kopior eller fixa annat på officen före fredagen 29.5 kl 16. Ses igen i höst! 🙂


ASK ENKÄT 2015

survey_sv

Enkäten strävar till att stöda ASK i utvecklandet av verksamheten. Vi vill att du som svarar är ärlig i gott och ont och ger oss en realistisk bild av vår verksamhet.

Du kan fylla i enkäten här!