ASK på demonstrationen

IMG_20160309_125012

Här hittar du samlat de interjuver och annat som ASK är del av som publicerats före 10.3.2016.

Styrelseordförande Jenna Kortelainens interjuv finns att lyssna på Svenska Yle Nyheter Aktuellt 17 9.3.2016

Interjuv med ordförande Jenna Kortelainen samt bilder i Nytid: ”Varför drabbas alltid studerande?” 9.3.2016.

Fullmäktigeordförande Jean-Peter Asplund och styrelseordförande Jenna Kortelainen interjuvades av Yle Nyheter TV-nytt 9.3.2016 17:55 19:30

Mera bilder:
Arcadas instagram
Studentbladets instagram
Svenska Yles instagram

Mera om demonstrationerna:
Svenska Yle: Protestdemonstration mot nedskärningar i studiestödet
HBL: Studerande ordnade storprotest för studiestödet i Helsingfors

Missa inte heller Mias blogginlägg på Inside Arcada om varför ASK och studerande från hela landet var och protesterade igår.

Uppdaterad 16.3.2016

Interjuv med styrelsemedlem Mia Pesonen samt ASK medlemmar Mikko & Miku i Studentbladet: Studerande säger det som det är 10.3.2016.


Demonstration mot nedskärningar i studiestödet

Arcada studerandekår – ASK kommer att hålla kontoret stängt 9.3.2016 och delta på demonstrationen för att bevara studiestödet. Demonstrationen ordnas i Helsingfors, start på senatstorget kl. 13.00 och så leder vägen till medborgartorget.

I fall du vill komma med och ta ställning för studerandes tryggade vardag ordnar vi gemensam start till senatstorget kl. 12.00 från Cor-huset. Du får gärna ta med banderoller och en väl uppvärmd röst.

Information om demonstrationen hittar du på Facebook.

nyt_tulevaisuus_pa_svenska

Bakgrunden till demonstrationen ligger i professor Roope Uusitalos förslag på nedskärningar på studiestödet som publicerades 1.3.2016. ASK tillsammans med de övriga studerandeorganisationerna har varit chockerade över förslagen och oroliga för förslagens konsekvenser för högre utbildning i hela landet.

Studiestödet är studerandes grundinkomst och att skära i den med nästan 100 €/månad är ett ofattbar politiskt ställningstagande. Samtidigt höjs pressen för att prestera mer och ta lån för att kunna leva. I värsta fall leder detta till att studerande vid examination inleder sin karriär med upp till 30 000 € skulder.

En kort sammanfattning av förslagen i rapporten hittar du här.


Billigare tågbiljetter för studerande

Studentorganisationerna och VR har kommit överens om ett samarbete för att studerandena oftare ska resa med tåg. Då VR permanent sänker priserna så blir även tågbiljetter för studerande förmånligare. 

Priserna sjunker i genomsnitt med en fjärdedel. Den omfattande prisreformen sänker även priserna på studerandes tågbiljetter. Studerande får framöver 30 procent rabatt på priset för en Standardbiljett vid tidpunkten för inköpet.

VR:s nya Sparbiljett är även för studerande det förmånligaste alternativet. Priset på Sparbiljetten kommer att vara detsamma för alla och inga ytterligare rabatter gäller för den. Det finns ett begränsat antal Sparbiljetter per avgång.

Studerande har hittills exempelvis betalat 36,10 euro för en biljett från Uleåborg till Tammerfors. I och med den nya rabatten kommer studentbiljetten att kosta 31 euro eller den förmånligaste sparbiljetten 25,10 euro.

Reformen gäller priserna och rabatterna inom fjärrtrafiken. I VR:s när­ och zontrafik förblir rabatten för studerande 50 % eftersom priserna på tågbiljetter inte sänks på samma sätt som inom fjärrtrafiken. Förändringarna gäller inte heller biljetter eller rabatter inom HRT­området.

    • Ur studerandes synpunkt sett är det en god nyhet att det blir billigare att resa med tåg. Utgifter för resor är för många studerande en obligatorisk utgift och därför ger de nya biljettpriserna studerande lite mer pengar att använda för andra levnadskostnader, kommenterar studentorganisationernas ordförande Jemi Heinilä (SAMOK), Elli Luukkainen (SLL), Heikki Koponen (FSF) och Musa Jallow (SAKKI).
    • Studerande reser mycket och för oss är de en viktig kundgrupp. I och med det här avtalet intensifierar vi samarbetet inom marknadsföring och utvecklar i framtiden tillsammans tjänster som underlättar studerandes resande, speciellt digitala tjänster, säger VR:s chef för passagerartrafiken Maisa Romanainen.
  • Reseförmåner är väldigt viktiga för studerande. Tillsammans med VR inleder vi ett samarbete för att utveckla innehållet och funktionaliteten i resetjänster för studerande, kommenterar vd Tiia Lehtola vid Frank, som är en riksomfattande förmånstjänst för studerande.

Du kan läsa mer om de nya priserna på adressen vr.fi/uusihinta/sv/.

De nya priserna träder i kraft i dag och biljetter kan köpas via alla kanaler där biljetter säljs.

Mer information:
Milla Halme, intressebevakningsdirektör, Finlands studerandekårers förbund SAMOK, 050 389 1018, milla.halme@samok.fi
Elisa Tarkiainen, generalsekreterare, Finlands gymnasistförbund (SLL), 040 077 4789, elisa.tarkiainen@lukio.fi
Antti Malste, generalsekreterare, Finlands yrkesstuderandes förbund SAKKI, 050 3100 570, antti.malste@sakkinet.fi
Juha Töyrylä, generalsekreterare, Finlands studentkårers förbund (FSF), 041 515 2229, juha.toyryla@syl.fi
Tiia Lehtola, Frank Students, 0407713581, tiia@frank.fi, www.frank.fi
VR Groups journummer betjänar på telefonnummer 0307 0123. Numret betjänar 24/7.

Frank är studerandenas egna förmånstjänst, grundad 2013. Frank samlar alla studentförmåner i Finland. Frank erbjuder studerande värdefulla förmåner och företag en kanal att nå de många studerande i Finland. Dessutom erbjuder Frank tjänster för att identifiera studerande, bl.a. det nationella studiekortet i samarbete med Elisa. Frank ägs av studentorganisationerna FSF, SAMOK, SLL och SAKKI samt studentanknutna Kilroy, Nordens ledande resebyrå för unga och studerande. www.frank.fi

VR Group än ett mångsidigt, miljövänligt och ansvarsfullt servicebolag inom resor, logistik och infra. Koncernen har cirka 9 000 anställda. VR Group har verksamhet främst i Finland, men även utomlands, särskilt i Ryssland och Sverige. www.vrgroup.fi


Svenska studiefonden stöder utbytesstudier och utlandspraktik!

Ansökningstid 1-29.2.2016

Svenska studiefonden beviljar stipendier åt heltidsstuderande (med svenska som modersmål eller studiespråk) vid högskolor och universitet i Finland.

Stipendier beviljas främst för:
• Utbytesstudier och utlandspraktik som tillgodoräknas i slutexamen.
Utlandsvistelsen ska vara minst 2 månader lång.

Stipendier kan också beviljas för:
• Heltidsstudier vid högskola eller universitet utomlands i ett ämne i vilket examen inte kan avläggas på svenska i Finland.
• Studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland.
Stipendier beviljas för andra, tredje och fjärde studieåret.

Utlandsstipendiernas storlek är 500 – 2000 euro, beroende på utlandsvistelsens längd samt i vilket land utbytet/utlandspraktiken sker. Stipendierna för studierelaterade kostnader i Finland är 500 – 800 euro.

Ansökningstiden för Studiefondens stipendier är 1-29.2.2016. Ansökan görs elektroniskt på Studiefondens webbplats. Mera information om stipendierna finns också på webbplatsen.

Kontakta gärna Studiefondens kansli (Tfn: 050-5548 800, e-post kontakt@studiefonden.fi) om du har frågor. Studiefondens sekreterare har telefontid måndag-onsdag kl. 9.00-13.00.