Fullmäktige 2016 konstituerandemöte

När: 30.11.2015 kl. 18:00
Var: F249 Lilla auditoriet, Arcada

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Mötets lagenlighet och beslutsförhet
6. Beviljande av närvaro och yttranderätt
7. Godkännande av föredragningslistan
8. Anteckning av fullmäktiges sammansättning
9. Val av ordförande samt två vice ordförande
10. Val av styrelseordförande 2016
11. Val av styrelse 2016
12. Godkännande av reglemente
13. Val av reglementgrupp
14. Styrelsen informerar
15. Specialföreningarna informerar
16. Övriga ärenden
17. Avslutande av mötet

Alla ASKs medlemmar och anställda har närvaro- och yttranderätt vid fullmäktiges möten.


Styrelsen 2016?

idafbheader_all

Är du intresserad att ställa upp i ASK styrelse 2016? Fyll då i blanketten här före 29.11 så kontaktar vår styrelsebildare dig! 🙂

Ifall du är intresserad att veta mera om att vara styrelse aktiv kan du följa vår serie på inside.arcada där några ASK alumner kommer svara på vad som var det bästa med att vara aktiv inom ASK under deras studietid. Ifall du själv funderar att ställa upp kan du bekanta dej med vilka möjligheter för framtiden du kan ha ifall du är aktiv. Första inlägget av ASK Alumn Elin kan du läsa här.

Om du har frågor eller undrar något kan du kontakta ASK styrelseordförande Ida på ida(a)asken.fi.


Förtjänsttecken 2015

Nu är det dags för att nominera personer för förtjänsttecken!

Förtjänsttecken delas ut i guld, silver eller Cor-hus medalj. Utdelning kan ske till personer som har aktivt medverkat i ASKs verksamhet och befrämjat ASKs syfte. Endast medlemmar, graduerade medlemmar och före detta medlemmar samt anställda vid högskolan eller ASK kan tilldelas förtjänsttecken i guld, silver eller Cor-hus-medalj. Utomstående personer kan tilldelas Pro ASK- eller Pro Cor-diplom.

För att nominera någon skall fem personer skriva under nomineringen. Nomineringar kan lämnas till ASK office, markerade postlådan utanför ASKs office eller via email till Förtjänstteckenkommiténs ordförande Anna-Maria Malm på annamaria.malm(a)gmail.com. Nomineringar skall skickas in innan den 30 oktober 2015 kl. 23.59.

Förtjänsttecken delas ut på ASKs XVIII årsfest den 13 november.


Kandidater i Fullmäktigevalet 2015

Kandidaterna i ASKs Fullmäktigeval 2015 är nu publicerade!
Kandidaterna samt deras röstnummer hittar du här.

Förhandsröstning elektroniskt 26.10-1.11.2015.
Valdagar 3.-5.11.2015 kl. 10.30-14.30 samtliga dagar.

För att granska din rösträtt kontakta Generalekreterare Jenny Tabermann på jenny(a)asken.fi senast 12.10.2015.