Nyheter

26 februari, 2021

ASK söker: Studeranderepresentanter

Arcada studerandekår – ASK söker studeranderepresentanter till följande råd och organ på Arcada: Arcada kvalitetsråd Arcadas kvalitetsråd bevakar hela högskolans intressen och rådet består av en bred grupp med varierande …

Läs mer

3 december, 2020

ASK Styrelse & Fullmäktigepresidium 2021

Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2021 höll konstituerande möte 2.12.2020. Isa Antas (Commedia rf.) valdes till ordförande för fullmäktige 2021. Till första vice ordförande valdes Darya Karilahti (HoSK r.f.) och …

Läs mer

13 november, 2020

Studenthälsovårdstjänsterna 2021

Från 2021 kommer SHVS också att erbjuda studenthälsovård för yrkeshögskolestuderande. För studerande kommer detta att innebära en märkbar ökning av fjärr- och digitala tjänster och nya närtjänster. Tjänsterna inkluderar bl.a.  …

Läs mer