Öppettider inför sommaren

ASKs office och Cor-huset stänger för sommaren tisdagen 4.6 kl. 16:00.
Vi öppnar dörrarna igen i augusti. Ha en trevlig sommar!

Avvikande öppettider i maj:
17.5 öppet 10:00-12:00 & 13:00-15:00
23.5 öppet 10:00-12:00
30.5 stängt
31.5 stängt

Första Maj Brunch

Välkomna och fira Första Maj med ASK! 🎉

Vi anordnar traditionsenligt den bästa 1 maj brunchen på Cor-huset.
Kom och avnjuta brunchen i gott sällskap och bra väder. ☀️

Brunchen innehåller en mimosa, ett halarmärke (för de 100 första!) och en exklusiv brunchbuffé. Brunchen serveras kl. 12:00-15:00. Bastun är varm hela dagen.

Biljetter
Medlem: 7 €
Icke-medlem: 14 €

❗️ Obeservera att iår säljs alla biljetter via kide.app och inte vid dörren!

Biljetter kan köpas via Kide.app.

Ses på Cor-huset!


ASK öppnar ansökan till årsfestkommittén 2019

Vill du vara med och ordna ASKs årsfest? Som medlem i årsfestkommittén får du en förstahands inblick i hur en akademisk middag för ca. 100 personer ordnas. Du får en möjlighet att ta del i planerandet och förverkligandet i årets viktigaste evenemang för ASK. Vi söker efter ivriga studerande och alumner som vill vara med och göra kvällen speciell och ge den det lilla extra. Som årsfestkommitténs ordförande fungerar styrelsemedlem Nea Salvén som ansvarar för evenemang inom styrelsen.

I fall du är intresserad av årsfestkommittén vänligen kontakta årsfestkommitténs sekreterare Maria på maria(a)asken.fi senast 14.4.2019. Du kan även kontakta Maria för tilläggsinformation.

Arcada studerandekår – ASKs XXII årsfest ordnas den 15 november 2019.


ASK söker studeranderepresentant till Arcada Abs styrelse

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab sörjer för högskolans förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Den ansvarar för att tillsynen över högskolans bokföring är ordnad på tillbörligt sätt. Styrelsen ansvarar för och övervakar högskolans förmögenhetsförvaltning.

Till styrelsens uppgifter hör bl.a. att styra och övervaka högskolans operativa ledning, utse och avskeda rektor (verkställande direktören), godkänna och övervaka genomförandet av högskolans strategi, godkänna principerna för riskhantering och säkerställa ledningssystemet. Styrelsen sammankallar bolagsstämman och framställer beslutsförslag, som ska vara förenliga med yrkeshögskole- och aktiebolagslagen samt bolagsordningen. I styrelsen sitter en av studerande vald person som för fram studerandes röst i bolagets styrelse. Till styrelsen kan väljas en närvaroanmäld studerande vid Arcada. Studeranderepresentanten väljs av ASKs fullmäktige och fastställs av Arcada Ab:s bolagsstämma i april. Den valbara behöver inte vara medlem i kåren.

Om du har en djup insyn i högskolepolitiken samt i högskolans verksamhet. Om du är bekant med att arbeta i en dynamisk styrelse och kan både ekonomistyrning och mötesteknik, men om du framför allt brinner för att påverkaså att Arcada är en ännu bättre plats att studera på, är du kanske den vi söker.

Mandatperioden varar i två år och inleds efter bolagsstämman 30.4.2019. Du skall vara valbar för hela mandatperioden. Styrelsen sammanträder i regel cirka 8 gånger per år på dagstid. Om du passar in på denna beskrivning och känner att detta uppdrag är något för dig, skicka då ett motiveringsbrev med bifogad cv till tove@asken.fi senast söndagen den 7.4. Valet tas av fullmäktige på fullmäktiges möte vecka 15.


SHVS-lagen godkändes!

Vi är glada över att få dela goda nyheter med er!

Den 1.3.2019 har riksdagen godkänt ett lagförslag och från och med den 1.1.2021 blir yrkeshögskolestuderande en del av SHVS:s sjukvårdskrets.

Detta är något studeranderörelsen arbetat för i över 20 år och äntligen är målet nått! Stort tack till vår takorganisation SAMOK, alla aktiva som jobbat för detta genom åren samt alla politiker som varit med för att göra detta beslut! Förändringen ökar yrkeshögskolestuderandes jämställdhet, gör lagen gällande studerandehälsovård mera tydlig och förbättrar kvalitén på hälsovårdstjänsterna. Hurra säger vi på ASK!

Du kan läsa mera om den nya SHVS-lagen på studenternas hälsovårdsstiftelses hemsida.