ASK info 2015/04

askinfo2

 

ELISA WALLET
På grund av serviceavbrott i Elisa Wallet tjänsten kommer man inte att kunna beställa studiekort eller ifall men redan har ett studiekort med betalfunktion att använda det under tisdagen 22.9.2015.

ASK GROUP
ASK ordnar ASK Group mässa 30.9 kl. 11-13Chat Torget. Vi har bjudit in andra organisationer för att visa er vad som finns tillgängligt för er! Mera info om vem som kommer vara på plats i Facebook-eventet här.

FULLMÄKTIGEVAL
Är du missnöjd över vardagen på vårt campus? Vill du påverka dina studier och samtidigt lära känna nya människor? Då är fullmäktige något för dig! Mera info hittar du här.

BAND NIGHT
ASK ordnar Band Night 14.10 på Cor-huset och söker efter frivilliga att ställa upp i Band Crew. Är du bussig på ljud-eller ljusteknik, eller skulle du vilja lära dig mera om hur en bandkväll fungerar? Var då i kontakt med Maku på markus(a)asken.fi.

SAVE THE DATE: ÅRSFEST
ASK ordnar vår XVIII Årsfest den 13 novemberCrowne Plazas vinterträdgård, alla är varmt välkomna!


Fullmäktigeval?!

Är du missnöjd över vardagen på vårt campus? Vill du påverka dina studier och samtidigt lära känna nya människor? Då är fullmäktige något för dig!

Fullmäktige är en grupp studerande som bestämmer vad ASK gör under det kommande året och övervakar och väljer studerandekårens styrelse. Som ledamot i fullmäktige har du även chans att tjäna in 5 studiepoäng (breddstudier)!

Fullmäktigevalet hålls varje höst och alla ASK medlemmar har rätt att ställa upp som kandidat och rösta. Kontakta din specialförening eller ASKs kontor för mera information.

Blanketter och datum hittar du här.


Ordförande Ida Julins inskriptionstal

ASK_styrelse3
Läseåret 2015-2016 öppnades officiellt med inskrition på Stora Torget i Arcada. Klicka här för att läsa ordförande Ida Julins tal till de nya studerande.


Välkomna tillbaka!

Cor-huset och ASKs office öppnar officiellt efter sommaren nu på fredag (21.8)!

Ifall du vill slippa köa till t.ex. HRT eller annors bara vara ute i god tid, passa på att förnya läseårsdekalen idag på asken.fi/dekal och kom efter den genast på fredag! (Ta gärna med kvitto på betalningen)

Hoppas ni har haft en skön sommar! 🙂


Studerande är Finlands framtid

Ställningstagande

Arcada studerandekår – ASK är besviken över riksdagsförhandlingarnas beslut gällande utbildning. Den största besvikelsen är på grund av nedskärningarna i studiestödet och i högskolornas financiering. Dessutom motsätter sig ASK starkt alla planer på att införa läsårsavgifter för studerande oberoende bakgrund.

Studerande är en resurs för samhället, de mål som nu fastslagits för utbildningen är motstridiga med de nedskärningar som regeringen planerat. ”Att ställa utbildningen inför stora besparingar och samtidigt höja kraven på både högskolor och studerande går inte ihop” konstaterar styrelseordförande Ida Julin skarpt.

Riksdagspartiernas ordföranden hade innan valen alla lovat att utbildningen inte längre skall beröras av besparingar och nedskärningar. Levnadskostnaderna för studerande är redan idag så höga att få studerande klarar sin vardag på endast studiestöd, utan väljer att jobba vid sidan om sina studier. De studerande som är lyckligt lottade och har föräldrar som stöder studierna ekonomiskt har därmed ofta en fördel i studierna. ”Att skära ner på det som redan är knapert kan orsaka långsiktiga konsekvenser som inte regeringen idag kan förutse. Det viktiga idag skulle vara att satsa på att förebygga utslagning, inte skapa mer press” konstaterar Julin vidare.

Diskussionen omkring läsårsavgifter har gått aktivt redan under många år, men tydliga bevis på att avgifter skulle ha en positiv inverkan på vare sig kvaliteten av undervisningen eller nationalekonomin finns inte. Internationalisering av utbildningen och vår arbetsmarknad är viktiga värden för att upprätthålla och utveckla kompetenskraften på den globala marknaden. ”Vi borde se de internationella studenande som en resurs, som något att satas på och sträva till att skapa möjligheter för dem att bli kvar och utveckla vårt samhälle vidare” avslutar Julin.

Tilläggsinformation
Ida Julin, styrelseordförande, 050 469 7407, ida(a)asken.fi