ASK info 2014/10

askinfo2

 

BILLIARDS TOURNAMENT
ASK ordnar biljard turnering på Cor-huset, turneringen startar den 20.10 men du kan ännu anmäla dig tills 22.10 här eller på en lista brevid biljardbordet i Cor-huset. Semifinalerna och finalenrna spelas på Cor-huset 20.11.

MAGICAL THURSDAY
Höstens första Magical Thursday kör igång med Pizza och Movie Night den 23.11 kl. 16. Kom och laga din alldeles egna pizza, träffa nya vänner och se på några filmer!
Evenemanget är gratis men att laga en pizza kostar 3 € för ASK medlemmar och 4 € för övriga.

HALLOWEEN FEST
ASK ordnar tillsammans med specialföreningarna Halloween Fest den 31 oktober på CW. Förköps biljetterna säljs på Stora Torget, Arcada, 27-30.10 kl. 11-13.

ASK XVII ÅRSFEST
Arcada studerandekår – ASK har den stora glädjen att bjuda in Er på vår XVII Årsfest.
Kom och njut med oss en skön kväll med tre rätters middag fredagen den 14 November 2014, festplatsen är Restaurang Johannes, Hanaholmen.
Se mera information om årsfesten här

FULLMÄKTIGEVAL
Kandidatuppställningen för fullmäktigeval är fortfarande öppen. Om du är intresserad av vad kåren gör och vill påverka vad vi skall göra i framtiden så är det här du skall vara med! Att sitta i fullmäktige kräver ingen tidigare kunnskap om varken mötesteknik eller de innehåll som diskuteras, utan det viktigaste är att du kan ställa frågor och är intresserad av att lära dig nytt. Kom med och påverka!

STUDERANDEREPRESENTANTER
Arcada studerandekår – ASK söker studeranderepresentanter till följande organ i Arcada

Examensnämnden: en studentmedlem + suppleant
Masterrådet: Två studentmedlemmar (högre YH studerande)
Institutionsråd hälsa och välfärd: Tre studentmedlemmar
Institutionsråd energi- och materialteknologi: Två studentmedlemmar
Institutionsråd kultur och kommunikation: En studentmedlem
Högskolans styrelse: en studerandes representant

I fall du är intreserad av att ställa upp i någon av de följande kan du kontakta styrelseordförande Jani Räisänen på jani(a)asken.fi eller 050 469 7406. Studeranderepresentanterna väljs på nästa fullmäktigemöte.

VINNARNA I ENKÄT
Vinnarna av överraskningspriset bland de som svarat i vår enkät om höstens evenemang är lottade och ASK har kontaktat dem via e-post. Kolla din e-post för att se om just du är vinnaren!


Handelsgillet i Helsingfors beviljar stipendier

Handelsgillet i Helsingfors beviljar ett antal stipendier á max.999€ för att utdelas på Handelsgillets julfest i december 2014.

Stipendierna beviljas till en eller flera aktiva medlemmar i ASK, som kan uppvisa god studieframgång samt gärna komma med ett preciserat användningsändamål.

Handelsgillet inbjuder stipendiaterna till sin jullunch i december för att motta stipendiet.

Skriv en öppen ansökan och bifoga ett prestationsutdrag från ASTA.

Anöskningarna lämnas in till ASKs styrelseordförande Jani Räisänen på jani@asken.fi. Ytterligare uppgifter om stipendierna och ansökningsförfarandet fås via samma adress eller per telefon på 050 469 7406.


Blogginlägg: Metka Sport

Skulle du vara sugen på att röra på dig mera? Har du hört talas om METKA sport? Läs mera i Philips blogginlägg på Inside Arcada! 

InsideArcada-metkasport

 


Kungörelse om uppskjutandet av fullmäktigeval 2014

Val av Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige ordnas genom allmänna val den 9.-11.12.2014 kl. 10:00-14:00 på Arcada, Jan-Magnus Janssonsplats 1, 00560 Helsingfors. Förhandsröstning ordnas elektroniskt. Förhandsröstningen sker 24-30.11.2014.

Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet för studerandekåren. Fullmäktige har femton (15) ledamöter och högst lika många suppleanter. I fall kandidatantalet i valet är femton konstaterar valnämnden dessa valda och att inget val arrangeras (Se ASKs valstadga).

Kandidatnomineringen till fullmäkitgevalet förlängs fram till 31.10.2014 kl. 15:00.

Kandidatnominering

Kandidater nominerar sig till fyllnadsvalet via en för ändamålet fastställd kandidatnomineringsblankett, som undertecknas egenhändigt. Blanketten kan hämtas från Cor-huset eller på ASKs hemsida www.asken.fi/val.

Valnämnden har befullmäktigat ordförande för valnämnden, dan.gustafsson(a)arcada.fi, generalsekreterare, jenny(a)asken.fi 050 469 7407 och kommunikations- och medlemssekreterare, maria(a)asken.fi, 0207 699 406 att ta emot nomineringar. Dessa personer svarar även på frågor gällande valet Kandidatnomineringar kan även lämnas i ASKs postlåda dit endast de befullmäktigade har tillgång.

Ingående av valförbund

Inom tidsramen för kandidatnomineringen skall också meddelas om ingående av eventuella valförbund.

Ett valförbund kan inkludera max. femton (15) kandidater. Kandidater kan ingå i valförbund med varandra eller i en registrerad förenings namn. Om en kandidat ingår i ett valförbund, bör detta anmälas i samband med den egna kandidatanmälan. Ingående av valförbund meddelas på en fastställd valförbundsblankett tillsammans med en lista på samtliga kandidater och deras signaturer. I fall ett valförbund ingås i en förenings namn bör en fullmakt från föreningen om ingåendet av valförbund bifogas till blanketten. Valförbundsblanketten kan hämtas från ASKs kontor under öppettider eller på www.asken.fi/val.

Ingående av valcirkel

Två eller fler valförbund kan ingå i valcirkel med varandra. En valcirkel kan inkludera max. femton (15) kandidater.Valcirklar skapas genom att valförbundets ombud tillsammans på en separat fastställd blankett anmäler om bildandet av valcirkel. Till blanketten bör bifogas valförbundens fullmakter signerade av samtliga kandidater inom valförbunden. Blanketten för ingåendet av valcirkel kan hämtas från ASKs kontor under öppettider eller på www.asken.fi/val.

Vallängd

Vallängden består av alla röstberättigade medlemmar i Arcada studerandekår – ASK. Vallängden består av ASK medlemmar 31.10.2014 kl. 23.59. De som inte är ASKs medlemmar vid denna tidpunkt är inte röstberättigade i valet. Vallängden fastställs på valnämndens möte 3.11.2014 och publiceras senast 4.11.2014. Medlemmar har en vecka att yrka om rättelse till vallängden efter att den fastslagits. Medlemmar kan kontakta ASKs kontor för att granska vallängden.

Helsingfors, 1.10.2014

Valnämnden för Arcada studerandekår – ASK


Blogginlägg: Gulis Sitz 2014

Missa inte vårt inlägg på Inside Arcada om Gulis sitzarna, klicka här för att läsa det!

180914_0469

Bilderna från alla fyra sitzar hittar du på vår Flickr här.