Kungörelse om fullmäktigeval 2014

Val av Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige ordnas genom allmänna val den 4.-6.11.2014 kl. 10.30–14.30 på Arcada, Jan-Magnus Janssonsplats 1, 00560 Helsingfors. Förhandsröstning ordnas elektroniskt. Förhandsröstningen sker 20.– 26.10.2014.

Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet för studerandekåren. Fullmäktige har femton (15) ledamöter och högst lika många suppleanter. I fall kandidatantalet i valet är femton konstaterar valnämnden dessa valda och att inget val arrangeras. (Se ASKs valstadga.)

Kandidatnomineringen till fullmäkitgevalet börjar 1.8.2014 och slutar 26.9.2014 kl. 15:00

Kandidatnominering

Kandidater nominerar sig till fyllnadsvalet via en för ändamålet fastställd kandidatnomineringsblankett, som undertecknas egenhändigt. Blanketten kan hämtas från Cor-huset eller på ASKs hemsida www.asken.fi/val.

Valnämnden har befullmäktigat ordförande för valnämnden, dan.gustafsson(a)arcada.fi styrelseordförande, jani(a)asken.fi 050 469 7406, generalsekreterare, jenny(a)asken.fi 050 469 7407 och kommunikations- och medlemssekreterare, maria(a)asken.fi, att ta emot nomineringar. Dessa personer svarar även på frågor gällande valet Kandidatnomineringar kan även lämnas i ASKs postlåda dit endast de befullmäktigade har tillgång.

Ingående av valförbund

Inom tidsramen för kandidatnomineringen skall också meddelas om ingående av eventuella valförbund. Ett valförbund kan inkludera max. femton (15) kandidater. Kandidater kan ingå i valförbund med varandra eller i en registrerad förenings namn. Om en kandidat ingår i ett valförbund, bör detta anmälas i samband med den egna kandidatanmälan. Ingående av valförbund meddelas på en fastställd valförbundsblankett tillsammans med en lista på samtliga kandidater och deras signaturer. I fall ett valförbund ingås i en förenings namn bör en fullmakt från föreningen om ingåendet av valförbund bifogas till blanketten. Valförbundsblanketten kan hämtas från ASKs kontor under öppettider eller på www.asken.fi/val.

Ingående av valcirkel.

Två eller fler valförbund kan ingå i valcirkel med varandra. En valcirkel kan inkludera max. femton (15) kandidater. Valcirklar skapas genom att valförbundets ombud tillsammans på en separat fastställd blankett anmäler om bildandet av valcirkel. Till blanketten bör bifogas valförbundens fullmakter signerade av samtliga kandidater inom valförbunden. Blanketten för ingåendet av valcirkel kan hämtas från ASKs kontor under öppettider eller på www.asken.fi/val.

Vallängd

Vallängden består av alla röstberättigade medlemmar i Arcada studerandekår – ASK. Vallängden består av ASK medlemmar 24.9.2014 kl. 23.59. De som inte är ASKs medlemmar vid denna tidpunkt är inte röstberättigade i valet. Vallängden fastställs på valnämndens möte 26.9.2014 och medlemmar har en vecka att yrka om rättelse till vallängden. Medlemmar kan kontakta ASKs kontor för att granska vallängden.

 

Helsingfors, 30.5.2014

Valnämnden för Arcada studerandekår – ASK


”Design a badge” vinnarna!

winners

”Design a badge” vinnarna är nu avgjorda! Tack till alla som deltog och röstade i tävlingen! Eftersom det var så många som röstade lottades det ut 5 personer som alla kommer att vinna serien med de nya halarmärkena! Alla vinnare har kontaktas per e-post.
De nya halarmärkena kommer att komma till salu på ASKs office under hösten, missa inte chansen att köpa ditt favoritmärke! 


Kungörelse om fyllnadsval till fullmäktige

Kungörelse av fyllnadsval 2014

Arcada studerandekår – ASK ordnar fyllnadsval för fullmäktige genom allmänna val den 28.– 30.7.2014 kl. 13.00–17.00 på Cor-huset, Majstadsgatan 11, 00560 Helsingfors. Förhandsröstning ordnas elektroniskt. Förhandsröstningen sker 16.– 20.7.2014.

Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet för studerandekåren. Fullmäktige har femton (15) ledamöter och högst lika många suppleanter. I fall antalet kandidater motsvarar antalet öppna ordinarieplatser konstaterar valnämnden samtliga kandidater valda och inget val arrangeras.

Kandidatnomineringen till fyllnadsvalet börjar 12.6.2014 och slutar 20.7.2014 kl. 15:00

Kandidatnominering

Kandidater nominerar sig till fyllnadsvalet via en för ändamålet fastställd kandidatnomineringsblankett, som undertecknas egenhändigt. Blanketten kan hämtas från Cor-huset eller på ASKs hemsida www.asken.fi, under fliken fullmäktigeval.

Valnämnden har befullmäktigat ordförande för valnämnden, dan.gustafsson(a)arcada.fi styrelseordförande, jani(a)asken.fi 050 469 7406, generalsekreterare, jenny(a)asken.fi 050 469 7407 och kommunikations- och medlemssekreterare, maria(a)asken.fi, att ta emot nomineringar. Dessa personer svarar även på frågor gällande valet. Kandidatnomineringar kan även lämnas i ASKs postlåda dit endast de befullmäktigade har tillgång.

Ingående av valförbund

Inom tidsramen för kandidatnomineringen skall också meddelas om ingående av eventuella valförbund. Ett valförbund kan inkludera max. femton (15) kandidater. Kandidater kan ingå i valförbund med varandra eller i en registrerad förenings namn. Om en kandidat ingår i ett valförbund bör detta anmälas i samband med den egna kandidatanmälan. Ingående av valförbund meddelas på en fastställd valförbundsblankett tillsammans med en lista på samtliga kandidater och deras signaturer. I fall ett valförbund ingås i en förenings namn bör en fullmakt från föreningen om ingåendet av valförbund bifogas till blanketten. Valförbundsblanketten kan hämtas från Cor-huset eller på www.asken.fi under fliken fullmäktigeval.

Ingående av valcirkel.

Två eller fler valförbund kan ingå i valcirkel med varandra.  En valcirkel kan inkludera max. femton (15) kandidater. Valcirklar skapas genom att valförbundets ombud tillsammans på en separat fastställd blankett anmäler om bildandet av valcirkel. Till blanketten bör bifogas valförbundens fullmakter signerade av samtliga kandidater inom valförbunden. Blanketten för ingåendet av valcirkel kan hämtas från Cor-huset eller på www.asken.fi under fliken fullmäktigeval.

Vallängd

Vallängden består av alla röstberättigade medlemmar i Arcada studerandekår – ASK. Vallängden består av ASK medlemmar 17.6.2014 kl. 23.59. De som inte är ASKs medlemmar vid denna tidpunkt är inte röstberättigade i fyllnadsvalet. Vallängden fastställs på valnämndens möte 25.6.2014 och medlemmar har en vecka att yrka om rättelse till vallängden. Medlemmar kan kontakta Jani Räisänen på jani(a)asken.fi för att granska vallängden.

 

Helsingfors, 11.6.2014


Sportsetter

sportsetter

I samarbete med Arcada studerandekår – ASK erbjuder SportSetter två aktivitetspass (värde 14,00€) som ger dig tillgång till att pröva över 300 olika idrottsaktiviteter. Promocode: ARCADA.

SporSetter är en helt ny form av tjänst som hjälper användaren hitta och uppleva passliga idrotts- och välmående-tjänster enkelt.

Med SportSetter pass kan du t.ex. skaffa dig ett gym kort för en månad, en veckas yoga kort eller t.o.m. en grundkurs i kitesurfing. Mera pass kan du skaffa via applikationen eller på SportSetters hemsida
www.sportsetter.com