ASK info 2014/08

askinfo2

 

VÄLKOMMEN TILL ARCADA!
Välkommen till Arcada alla nya studerande, och välkommen tillbaka till alla äldere. Detta är ASK Info, ett infobrev som kommer ut varannan vecka, ibland även oftare i fall det finns behov. I fall du vill informera via ASK info kan du kontakta oss

TUTORER
ASK har utbildat tutorer som är tillgängliga för studerande speciellt under de första veckorna för att hjälpa hitta rätt och komma igång med studielivet. Tutorerna känner du bäst igen på deras t-skjortor och halare i olika färger. Mer om tutorering kan du läsa här.

ARCADA STUDERANDEKÅR – ASK
ASK är alla Arcada studerandes röst i Arcada, vare sig de var medlemmar eller inte. För att bli aktiv inom studerandekåren och påverka den eller för att få ditt studiekort måste du bli medlem i ASK. Gilla oss även på Facebook – Arcada studerandekår – ASK.

INSKRIPTION
Arcada ordnar Inskription 3.9 kl. 15.00 i Stora auditoriet. Efter programmet på Arcada har vi öppet hus på Cor-huset.

KICK OFF
ASK ordnar Kick off fest i Kaivohuone 3.9. kl. 21. Biljetterna kostar 3€/ ASK medlem, 5€/övriga (5€ vid dörren) och säljs på Stora Torget 27.8-2.9 kl. 10-13.

GULIS
ASK ordnar Gulis 10.9.2014 kl. 16:00. Biljetterna säljs på Stora torget 4.-8.9 kl. 10-13. Alla anmälningar är bindande. Intagningen kostar 8 € (inkluderar efterfest) och bara efterfests biljetter kostar 3 €/medlem, 5 €/icke medlem (5 €/vid dörren).

STUDIEKORT
Nu är det dags att förnya ditt studiekort! Med studiekortet har du tillgång till HSL:s och VR:s biljetter till studerandepris samt till lunch för studerandepris. Dessutom kommer du åt en hel del fina förmåner genom att registrera dig på www.myfrank.fi.

E-POST
Kom ihåg att din Arcada e-post är ditt viktigaste verktyg under din studietid! Det är möjligt att sätta e-posten rakt på din telefon. Kolla instruktioner för detta på wiki.arcada.fi.

GE ALDRIG UT DINA LOG-IN UPPGIFTER!
Hösten är en fin tid på året , men det är tiden för  phising e-postar (e.postar som ber om ditt användarnamn och lösenord). Kom ihåg att ingen legitim tjänst ber efter dina log-in uppgifter och att du aldrig under  vilka som hellst omständigheter skall ge dem vidare. Utgivna lösenord leder snabbt till svartlistning av e-postar etc, och detta leder inte endast till problem för dig, utan till alla du studerar med!

HJÄLP MED TEKNK?
Arcadas Help Desk är till för att hjälpa studerande och personal med allt som heter teknik. Har du problem med t.ex. dina lösenord så får du gärna kontakta dem.

KOPIOR
Kopior får du köpa från ASKs office på andra våningen på Cor-huset under öppettider (Måndag-Fredag 10-12 & 13-16). I fall du har problem med kopiering eller printning kan du kontakta personalen eller styrelsen.

STUDERANDEMÅLTIDER
Som studerande har du rätt till måltidsstöd från FPA. För att få din lunch till studerandepris måste du varje gång du köper mat bevisa att du är studerande, personalen i restaurangen måste be om bevis. Som bevis fungerar ett giltigt studiekort eller FPA:s måltidsstödkort.

Var även noga då du tar mat att du håller dig till en meny, annars är personalen tvungen att ta betalt för fler rätter. Information om måltidshelheterna hittar du i början av linjen. Där hittar du även hela veckans meny samt information om näringsvärden i måltiderna. I fall du har behov för specialdieter eller frågor gällande maten får du gärna kontakta personalen på restaurangen.

Kom ihåg att du kan köpa lunchbiljetter på förhand och därmed göra matkön smidigare för både dig själv och andra vid rusningstid.

Mer information om Amicas service i Arcada hittar du på Amicas hemsida


Kungörelse om fullmäktigeval 2014

Val av Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige ordnas genom allmänna val den 4.-6.11.2014 kl. 10.30–14.30 på Arcada, Jan-Magnus Janssonsplats 1, 00560 Helsingfors. Förhandsröstning ordnas elektroniskt. Förhandsröstningen sker 20.– 26.10.2014.

Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet för studerandekåren. Fullmäktige har femton (15) ledamöter och högst lika många suppleanter. I fall kandidatantalet i valet är femton konstaterar valnämnden dessa valda och att inget val arrangeras. (Se ASKs valstadga.)

Kandidatnomineringen till fullmäkitgevalet börjar 1.8.2014 och slutar 26.9.2014 kl. 15:00

Kandidatnominering

Kandidater nominerar sig till fyllnadsvalet via en för ändamålet fastställd kandidatnomineringsblankett, som undertecknas egenhändigt. Blanketten kan hämtas från Cor-huset eller på ASKs hemsida www.asken.fi/val.

Valnämnden har befullmäktigat ordförande för valnämnden, dan.gustafsson(a)arcada.fi styrelseordförande, jani(a)asken.fi 050 469 7406, generalsekreterare, jenny(a)asken.fi 050 469 7407 och kommunikations- och medlemssekreterare, maria(a)asken.fi, att ta emot nomineringar. Dessa personer svarar även på frågor gällande valet Kandidatnomineringar kan även lämnas i ASKs postlåda dit endast de befullmäktigade har tillgång.

Ingående av valförbund

Inom tidsramen för kandidatnomineringen skall också meddelas om ingående av eventuella valförbund. Ett valförbund kan inkludera max. femton (15) kandidater. Kandidater kan ingå i valförbund med varandra eller i en registrerad förenings namn. Om en kandidat ingår i ett valförbund, bör detta anmälas i samband med den egna kandidatanmälan. Ingående av valförbund meddelas på en fastställd valförbundsblankett tillsammans med en lista på samtliga kandidater och deras signaturer. I fall ett valförbund ingås i en förenings namn bör en fullmakt från föreningen om ingåendet av valförbund bifogas till blanketten. Valförbundsblanketten kan hämtas från ASKs kontor under öppettider eller på www.asken.fi/val.

Ingående av valcirkel.

Två eller fler valförbund kan ingå i valcirkel med varandra. En valcirkel kan inkludera max. femton (15) kandidater. Valcirklar skapas genom att valförbundets ombud tillsammans på en separat fastställd blankett anmäler om bildandet av valcirkel. Till blanketten bör bifogas valförbundens fullmakter signerade av samtliga kandidater inom valförbunden. Blanketten för ingåendet av valcirkel kan hämtas från ASKs kontor under öppettider eller på www.asken.fi/val.

Vallängd

Vallängden består av alla röstberättigade medlemmar i Arcada studerandekår – ASK. Vallängden består av ASK medlemmar 24.9.2014 kl. 23.59. De som inte är ASKs medlemmar vid denna tidpunkt är inte röstberättigade i valet. Vallängden fastställs på valnämndens möte 26.9.2014 och medlemmar har en vecka att yrka om rättelse till vallängden. Medlemmar kan kontakta ASKs kontor för att granska vallängden.

 

Helsingfors, 30.5.2014

Valnämnden för Arcada studerandekår – ASK


”Design a badge” vinnarna!

winners

”Design a badge” vinnarna är nu avgjorda! Tack till alla som deltog och röstade i tävlingen! Eftersom det var så många som röstade lottades det ut 5 personer som alla kommer att vinna serien med de nya halarmärkena! Alla vinnare har kontaktas per e-post.
De nya halarmärkena kommer att komma till salu på ASKs office under hösten, missa inte chansen att köpa ditt favoritmärke! 


Kungörelse om fyllnadsval till fullmäktige

Kungörelse av fyllnadsval 2014

Arcada studerandekår – ASK ordnar fyllnadsval för fullmäktige genom allmänna val den 28.– 30.7.2014 kl. 13.00–17.00 på Cor-huset, Majstadsgatan 11, 00560 Helsingfors. Förhandsröstning ordnas elektroniskt. Förhandsröstningen sker 16.– 20.7.2014.

Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet för studerandekåren. Fullmäktige har femton (15) ledamöter och högst lika många suppleanter. I fall antalet kandidater motsvarar antalet öppna ordinarieplatser konstaterar valnämnden samtliga kandidater valda och inget val arrangeras.

Kandidatnomineringen till fyllnadsvalet börjar 12.6.2014 och slutar 20.7.2014 kl. 15:00

Kandidatnominering

Kandidater nominerar sig till fyllnadsvalet via en för ändamålet fastställd kandidatnomineringsblankett, som undertecknas egenhändigt. Blanketten kan hämtas från Cor-huset eller på ASKs hemsida www.asken.fi, under fliken fullmäktigeval.

Valnämnden har befullmäktigat ordförande för valnämnden, dan.gustafsson(a)arcada.fi styrelseordförande, jani(a)asken.fi 050 469 7406, generalsekreterare, jenny(a)asken.fi 050 469 7407 och kommunikations- och medlemssekreterare, maria(a)asken.fi, att ta emot nomineringar. Dessa personer svarar även på frågor gällande valet. Kandidatnomineringar kan även lämnas i ASKs postlåda dit endast de befullmäktigade har tillgång.

Ingående av valförbund

Inom tidsramen för kandidatnomineringen skall också meddelas om ingående av eventuella valförbund. Ett valförbund kan inkludera max. femton (15) kandidater. Kandidater kan ingå i valförbund med varandra eller i en registrerad förenings namn. Om en kandidat ingår i ett valförbund bör detta anmälas i samband med den egna kandidatanmälan. Ingående av valförbund meddelas på en fastställd valförbundsblankett tillsammans med en lista på samtliga kandidater och deras signaturer. I fall ett valförbund ingås i en förenings namn bör en fullmakt från föreningen om ingåendet av valförbund bifogas till blanketten. Valförbundsblanketten kan hämtas från Cor-huset eller på www.asken.fi under fliken fullmäktigeval.

Ingående av valcirkel.

Två eller fler valförbund kan ingå i valcirkel med varandra.  En valcirkel kan inkludera max. femton (15) kandidater. Valcirklar skapas genom att valförbundets ombud tillsammans på en separat fastställd blankett anmäler om bildandet av valcirkel. Till blanketten bör bifogas valförbundens fullmakter signerade av samtliga kandidater inom valförbunden. Blanketten för ingåendet av valcirkel kan hämtas från Cor-huset eller på www.asken.fi under fliken fullmäktigeval.

Vallängd

Vallängden består av alla röstberättigade medlemmar i Arcada studerandekår – ASK. Vallängden består av ASK medlemmar 17.6.2014 kl. 23.59. De som inte är ASKs medlemmar vid denna tidpunkt är inte röstberättigade i fyllnadsvalet. Vallängden fastställs på valnämndens möte 25.6.2014 och medlemmar har en vecka att yrka om rättelse till vallängden. Medlemmar kan kontakta Jani Räisänen på jani(a)asken.fi för att granska vallängden.

 

Helsingfors, 11.6.2014


Sportsetter

sportsetter

I samarbete med Arcada studerandekår – ASK erbjuder SportSetter två aktivitetspass (värde 14,00€) som ger dig tillgång till att pröva över 300 olika idrottsaktiviteter. Promocode: ARCADA.

SporSetter är en helt ny form av tjänst som hjälper användaren hitta och uppleva passliga idrotts- och välmående-tjänster enkelt.

Med SportSetter pass kan du t.ex. skaffa dig ett gym kort för en månad, en veckas yoga kort eller t.o.m. en grundkurs i kitesurfing. Mera pass kan du skaffa via applikationen eller på SportSetters hemsida
www.sportsetter.com