Information gällande Cor-huset samt ASK office för resten av våren 2020

Vårens undervisningar på Arcada slutförs på distans och campuset öppnar inte för alla studerande förrän på hösten. Av denna orsak har Arcada studerandekår – ASK beslutat att hålla både office och Cor-huset stängt fram tills hösten. Privatbokningar kan ordnas enligt regeringens direktiv fr.o.m. 1.6 så länge de inte överskrider restriktionerna som är i kraft.

Dock för de som måste printa eller kopiera något viktigt för att t.ex. kunna utexamineras innan hösten öppnar vi ASK office med specialarrangemang måndagen 1.6 kl. 13:00-17:00 för möjlighet att ladda krediter för kopiering eller printning. Vi tar endast emot kortbetalning och önskar att ifall du inte känner dig frisk väljer att stanna hemma.

För övrigt fungerar den digitala kundservicen via WhatsApp på 045 327 4220 där du kan skicka både vanligt samt ljudmeddelande under office öppettiderna 10:00-16:00. Du når även oss som vanligt via Facebook, e-post samt telefon, personliga kontaktuppgifter hittas på asken.fi.


Studerandeenkät

Dela med din åsikt om Arcada studerandekår – ASKs verksamhet genom att besvara en kort enkät. Det tar 10-15 min att svara på enkäten. Resultaten hjälper ASK evaluera och utveckla verksamheten.

Du kan samtidigt delta i utlottningen av ett presentkort till Wolt á 50€ genom att fylla i en separat enkät i slutet av denna enkät. Enkätsvaren kan inte kopplas till dina personuppgifter. Enkätsvaren behandlas anonymt. Enkäten är öppen tills 13.5.2020.

Klicka här för att svara på enkäten!


Kunngörelse av ASK fullmäktige 2020 fyllnadsval

Hela kunngörelsen kan du läsa här.

ASK valnämnd har slagit fast datumen för fyllnadsvalet enligt följande. Kandidatnomineringen öppnas den 20.4.2020 kl 8.00 och stänger 31.5.2020 kl 23.59. Alla nomineringar ska skickas in digitalt per e-post till antingen valnämndens ordförande fredrik.gronstrand@arcada.fi, ASKs generalsekreterare andreas@asken.fi eller ASKs kommunikations- och medlemssekreterare maria@asken.fi med följande blankett: Kandidatanmälan till fyllnadsval


Information gällande ASK

På grund av rådande omständigheter arbetar styrelsen och personalen på distans tills 13.4.

Detta innebär att Cor-huset samt ASK office håller stängt fram tills 13.4 och alla våra evenemang är avbokade tills 30.4. Vi jobbar på att utreda hur vi bäst kan fortsätta vår verksamhet med special arrangemang.

Kundservicen vid ASK office är nu endast digital och nås via WhatsApp på 045 327 4220 där du kan skicka både vanligt samt ljudmeddelande under office öppettiderna 10:00-16:00. Du når även oss som vanligt via Facebook, e-post samt telefon, personliga kontaktuppgifter hittas på asken.fi.

Vi ber även alla Arcada studerande dagligen följa med Start, Itslearning och din Arcada-mejl för uppdateringar om läget. Vid frågor gällande utbildningen vänligen vänd dig till din amanuens.

ASK följer aktivt med situationen och uppdaterar vår verksamhet därefter.


Från kommunalvård till studerandehälsovård

Från och med 1.1.2021 kommer SHVS, Studenternas Hälsovårdsstiftelse, även att omfatta dig som studerande på yrkeshögskolan Arcada. Studenthälsans tjänster, som tidigare varit begränsad till universitetsstudenter, utvidgas genom stiftandet av Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019).

Stiftelsen är inte vinstdrivande, utan tjänsterna finansieras av staten och studerandes hälsovårdsavgifter. När reformen träder i kraft kommer FPA, Folkpensionsanstalten, att finansiera majoriteten av studenthälsan – 77 procent – och det resterande övriga – 23 procent – kommer ur studerandes ficka. Universitetens studentkårer har haft som uppgift att samla in hälsovårdsavgiften från studenterna och utgjorde läsåret 2019-2020 57€ av studentkårernas medlemskapspris, men vid årsskiftet kommer denna roll att övergå till FPA. Förändringen kommer därmed att påverka universitetens studentkårers medlemskapspris, eftersom hälsovårdsavgiften inte längre kommer att vara inräknad i medlemskapet.

För högskolestuderanden, eller närmare sagt för dig som medlem i Arcada studerandekår – ASK kommer förändringen inte att vara märkbar. Naturligtvis kommer reformen att innebära att även alla högskolestuderanden är tvungna att ta del av finansieringen av studenthälsan, vilket innebär betalning av den obligatoriska hälsovårdsavgiften. Men, kårmedlemskapet kommer inte att förändras som ett resultat av reformen. Hälsovårdsavgiften för 2021 är inte fastslagen, men den kommer med högsta sannolikhet att stiga från tidigare år på grund av utökningen av tjänsterna. 

På en riksomfattande nivå kommer reformen att innebära en ökning av användare av studenthälsan från ca 125 000 universitetsstudenter till ca 270 000 universitets- och högskolestudenter. Utökningen av tjänsterna innebär även ökning av närtjänster från 18 orter till 52 orter och från 12 serviceställen till 21 och anställdas antal kommer att öka från runt 550 personer till cirka 1000.