ASK årsfestkommitté 2020

Vill du vara med och ordna ASKs årsfest? Som medlem i årsfestkommittén får du en förstahands inblick i hur en akademisk middag för ca. 100 personer ordnas. Du får en möjlighet att ta del i planerandet och förverkligandet i årets viktigaste evenemang för ASK. Vi söker efter ivriga studerande och alumner som vill vara med och göra kvällen speciell och ge den det lilla extra. Som årsfestkommitténs ordförande fungerar styrelsens vice ordförande Ida Flemmich som även ansvarar för evenemang inom styrelsen.

I fall du är intresserad av årsfestkommittén vänligen fyll i intresseanmälan här senast 19.2.2020.

Arcada studerandekår – ASKs XXIII årsfest ordnas den 13 november 2020.


ASK intressebevakare

Arcada studerandekår – ASK söker en styrelsemedlem med fokus inom intressebevakning. Ifall du är intresserad av att arbeta med socialpolitiska frågor och att få vara med och utarbeta Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS:s utvidgning till yrkeshögskolestuderanden så ansök nu.

Personen önskas också vara intresserad av att utveckla studerandekåren, vår verksamhet och gärna ha tid att hjälpa till med andra uppdrag och tillfällen som styrelsen stöter på samt såklart ha roligt och njuta av studielivet!

Om det här verkar som något för dig skicka då ett öppet brev där du berättar lite om dig själv och varför du skulle passa med i ASKs styrelse till apply@asken.fi senast 2.2.2020.


ASK Styrelse & Fullmäktigepresidium 2020

Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2020 höll konstituerande möte 4.12.2019.

Oskari Ruuskanen (Hosk r.f.) valdes till ordförande för fullmäktige 2020.
Till första vice ordförande valdes Jonnie Lassila (Handel och Service studerandeförening – HanSe SF rf ) och till andra vice ordförande Fredrik Grønstrand (TLK).

Darya Karilahti valdes till ASK styrelseordförande 2020.
Övriga styrelsemedlemmar 2020 är
Joriz Baluyot
Ida Flemmich
Ellen Karlsson
Kim Lindström
Heidi Rif
Matilda Tallroth
Sebastian Tolvanen

Styrelsen håller sitt konstituerande möte och väljer ansvarsposter inom styrelsen i december 2019.

Mera information:
Darya Pysarenko, styrelseordförande 2019 & 2020, darya@asken.fi, 050 469 7406


ASK styrelse 2020?

Är du intresserad att ställa upp i ASK styrelse 2020?

Fyll då i blanketten före 28.11.2019 så kontaktar vår styrelsebildare Darya dig!

Om du har några frågor eller undrar över något kan du skicka dem till darya@asken.fi.

Du kan fylla i blanketten här!


Fullmäktigeval: Resultat

Valnämnden har den 6.11.2018 fastställt resultatet för ASK Fullmäktigeval 2019 och de invalda i Fullmäktige 2020 ser ni här. Stort tack till alla som röstat och grattis till de invalda!

”I kommande utlåtande redovisas sammanfattningen av Arcada studerandekår – ASKs fullmäktigeval 2019. Antal röstberättigade för denna läsår är 1058, dvs att alla dessa har betalat ASK medlemskapet inom utsatt tid. Antalet kandidater för fullmäktigeval 2019 var 22 st, numrerade från 11 till 33. Inför denna val ordnades en elektronisk förhandsröstning samt två fysiska valdagar (5.11-6.11.2019). Under sista valdagen, dvs 6.11, ordandes även beräkning av rösterna och valvaka. I år var antal förhandsröster 222, valdag 1 kom det 52 röster och valdag 2 49 stycken röster. Den sammanlagda antalet röster är 323, vilket resulterade till 29.77% röstdeltagning. I jämförelse med året 2018, var antalet röstberättigade 984, inräknade röster kom det 299 vilket resulterade i röstdeltagning av ca. 30.39%. Trots att %-andelen var större 2018, har det varit mer deltagande inom fullmäktigeval 2019. Däremot var antalet kandidater för fullmäktigeval 2019 något färre än 2018. Jag, Wilhelm Nielsen tackar för min å valnämndens vägnar, vi vill önska Fullmäktige 2020 ett givande mandat!” berättar valnämndes ordförande Wilhelm Nielsen.