Resultat i Fullmäktigeval 2017

Valnämnden har den 2.11 fastställt resultatet för ASK Fullmäktigeval 2017 och de invalda i Fullmäktige 2018 ser ni här. Stort tack till alla som röstat och grattis till de invalda!

I år hade vi igen en otroligt fin röstningsprocent med 39.29 % av alla medlemmar som röstade!

”Det glädjer mig att ASK har så många aktiva, både kandidater och medlemmar som ställt upp och röstat i valet. Fastän röstningsprocenten är lägre än ifjol är totala summan röster givna ändå större än någonsin tidigare och jag är väldigt nöjd med deltagande i valet” kommenterar valnämndes ordförande Daniela Thomasson.


Förtjänsttecken 2017

Nu är det dags för att nominera personer för förtjänsttecken!

Förtjänsttecken delas ut i guld, silver eller Cor-hus medalj. Utdelning kan ske till personer som har aktivt medverkat i ASKs verksamhet och befrämjat ASKs syfte. Endast medlemmar, graduerade medlemmar och före detta medlemmar samt anställda vid högskolan eller ASK kan tilldelas förtjänsttecken i guld, silver eller Cor-hus-medalj. Utomstående personer kan tilldelas Pro ASK- eller Pro Cor-diplom. För att nominera någon skall fem personer skriva under nomineringen. Nomineringar kan lämnas till ASK office, markerade postlådan utanför ASKs office (inte möjligt 31.10-2.11) eller via email till Förtjänstteckenkommiténs sekreterare Maria Schmidt på maria(a)asken.fi. Nomineringar skall skickas in innan den 7 november 2017 kl. 16.00.

Förtjänsttecken delas ut på ASK 20 jubileumsårsfest den 18 november.


Arcadas studiemiljö och inredning

studiemiljo

Hur kan man förbättra trivseln i Arcadahuset och hurdan studiemiljö vill du som studerande ha?
Delta i Arcadas enkät om studiemiljöer och inredning och vinn ett 40 € presentkort till Ikea. Vi lottar ut 2 st presentkort, så det lönar sig för dig att göra din röst hörd!

Klicka här för att fylla i enkäten!

Blogginlägg: Utbildningens genuina tillgänglighet i Europa

Styrelseordförande Annika har skrivit ett blogginlägg för Finlands studerandekårers förbund – SAMOK i samband med att hon ställer upp för SAMOKs styrelse 2018. Du kan läsa original blogginlägget på finska här

I dagens läge är den internationella dimensionen och behovet av denna allt mer tydlig såväl i vardagen, arbetslivet som i utbildningen både i Finland och övriga Europa. Eu befinner sig nu i en situation där man är redo att utveckla unionens sociala dimension och här bör utbildningen spela en viktig roll. För att utbildningen i denna utveckling skall nå upp till den roll den förtjänar, bör utbildningen först göras tillgänglig till alla som bor i och kommer till länderna inom Europeiska Unionen.

Särskilt viktigt vore det att skapa möjligheter till utbildning speciellt för invandrare och asylsökande, för att de också skall kunna dra sitt strå till stacken i sitt nya hemland. Dessutom finns det genom utbildningen en ännu starkare möjlighet att integrera sig till ett nytt hemland.

Utöver detta är utbildningens tillgänglighet viktig med tanke på studerandemobiliteten. År 2011 har EU:s utbildningsråd fastställt ett målvärde där det fram till år 2020 skall ingå en utbytes- eller praktikperiod utomlands i studierna för minst 20% av de studerande som avlagt högskoleexamen. För att kunna nå detta mål är det viktigt att stöda studerandenas förmåga att åka utomlands, eftersom den främsta orsaken till att man inte åker på utbyte är på grund av ekonomiska skäl. Här bör särskilt EU:s flaggprojekt Erasmus + -programmet få mer stöd, eftersom Erasmus + är en viktig del för att öka solidaritet.

Vi i Finland har också fortfarande mycket att utveckla. Ur utbildningens tillgänglighets synvinkel är det också viktigt att uppmärksamma innehållet i utbildningen och undervisningens kvalitet, eftersom det inte enbart räcker att utbildningen skall vara tillgänglig för alla utan man måste också kunna få något ut av detta. Enligt Eurostudent, Studerandeundersökningen 2017 som publicerades på våren, är utlänningarna som studerar i Finland nöjda med undervisningsmiljön, undervisningsutrymmen och tekniken medan man är mer missnöjd med innehållet i utbildningen och utbildningens kvalitet.

Förutom intressebevakningen och lobbying i Finland, anser jag nu att det vore viktigt för SAMOK att ta en mer aktiv roll inom internationell intressebevakning. Att få SAMOKs röst hörd i ESU är viktigt, för att arbetet mot en mer jämställd och tillgänglig utbildning för alla skall förstärkas, eftersom oberoende hur framtiden i Europa kommer att se ut, bör utbildningen alltid vara i centrum.

Annika Eskman
Arcada studerandekår – ASK


Ansvarsfördelningen inom styrelsen har ändrat

Styrelsemedlem Denis Kosiakov har efter fullmäktigemötet den 26.9 avgått från styrelsen.
Ansvarsuppgifterna kommer delas internt inom styrelsen och därmed är ingen ny styrelsemedlem aktuell. Eventuella frågor riktas till styrelseordförande Annika Eskman. Ni kan kontakta Annika via e-post, annika(a)asken.fi

På uppdrag av ASK fullmäktige 2017,

Annika Eskman
Styrelseordförande

Hanna Lindholm
Fullmäktigeordförande