Ordförande Ida Julins inskriptionstal

ASK_styrelse3
Läseåret 2015-2016 öppnades officiellt med inskrition på Stora Torget i Arcada. Klicka här för att läsa ordförande Ida Julins tal till de nya studerande.