Pressmeddelande: Nätbutik

Pressmeddelande
Fri för publicering 25.4.2018

Huvudstadsregionens studerandekårer har förra året startat ett gemensamt Opku6-projekt för att utveckla tjänster riktade till sina medlemmarna. Som en del av projektet kommer studerandekårerna att förflytta sig till en gemensam nätbutik. Studerandekårerna i Opku6-projektet har valt Treanglo Oy:s Bailataan.fi-nätsida som nätbutik.

Som projektets ledningsgruppens ordförande fungerar Laureamkos verkställande direktör Mari Lehtoruusu och hon tror att ett gemensamt medlemsregister ger möjligheter till något nytt:
– Vi satt redan i ett tidigt skede av projektet ett gemensamt mål för att ifall vi skapar ett gemensamt medlemsregister skall det vara en typ av CRM-system. Detta ändrar redan utgångs tänkande samt agerande gällande medlemsregistret. Genom att utnyttja existerande data rätt kan vi skapa mervärde för studerande samt kan erbjuda en mer personlig och skräddarsydd service. Dessutom skulle ett gemensamt register kunna möjliggöra genom vyer, med studerandes samtycke, till service på alla sex studerandekårers kontor, oberoende av vilken studerandekårs medlem hen är.

Projektets konsult Petri Toikkanen är nöjd med de lösningar som gjorts.
– En gemensam nätbutik öppnar möjligheten till framtidens lösningar. Utvecklingen har hela tiden gjorts med tanke på att nätbutiken i framtiden kan integreras med mobilapplikationer. Dessutom är det möjligt att ta in produkter och tjänster från andra organisationer och företag till nätbutiken. Detta ger en stor fördel i att bygga upp en mycket mångsidig helhet för studerandekårens medlemskap.

Treanglo Oy:s verkställande direktör Kassu La Habana Reyes anser att samarbetet kommer att ge mer innovativa digitala lösningar till att producera tjänster för studerande.
– Treanglo Oy:s mission är att erbjuda nycklarna till det bästa studielivet. Vi har producerat marknadsföringsplatformen Bailataan.fi för studerandes och studerandeorganisationens evenemang för att hjälpa både gamla och nya studerande att träffas och för att förbättra deras sociala liv. Med Opku6-projektets nätbutik samt medlemstjänster är detta ett naturligt kontinuum. Det har varit en glädje att vara med och utveckla framtidens studerandetjänster tillsammans med Opku6 samanslutningen. Detta är bara en glimt av framtiden.

För mer information:
Opku6-projektets ledningsgruppens ordförande samt Laureamkos verkställande direktör Mari Lehtoruusu (mari.lehtoruusu@laureamko.fi, 044 2877 161)
Opku6-projektets konsult Petri Toikkanen (petri.toikkanen@eetanet.fi tai 040 839 7841)
Treanglo Oy:s verkställande direktör Kassu La Habana Reyes (kassu@treanglo.com tai 045-631 3726)

Opku6 studerandekårerna är:
Arcada studerandekår – ASK
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako
Haaga-Helian opiskelijakunta Helga
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA