Produkter och nätbutik

Det är möjligt att köpa studentikosa produkter, till exempel halarmärken och snapsglas från ASK’s office. På vår nätbutik kan du även köpa biljetter till de flesta evenemang vi ordnar under läseåret.

I nätbutiken hittar du både ASKs och andra studerandekårers samt föreningarnas produkter. Det är möjligt att posta en del av produkterna och resten kan hämtas från kundservicepunkterna. Observera att vissa produkter endast kan hämtas vid vissa kundservicepunkter.

Som medlem i ASK är du berättigad till produkter och evenemang till medlemspris i följande studerandekårer: HELGA, Humako, Laureamko, METKA, O’Diako och TUO!

HELGAHumakoLaureamko
METKAO'DiakoTUO
Produkter som finns att köpa på ASKs office
askmarke bättrestudieliv iloveask  
ASK märke
Ø 10 cm
Bättre studieliv märke
Ø 8 cm
I  ASK märke
Ø 6 cm
Övriga märken
Ø 8 cm
Medlem: 2,50€
Icke medlem: 5,00€
Medlem: 2,50€
Icke medlem: 5,00€
Medlem: 2,50€
Icke medlem: 5,00€
Medlem: 3,00€
Icke medlem: 6,00€
ask_pins corcup asktermos karband

ASK pins 
Ø 2,5 cm

CorCup varierande färger ASK termos
grön/blå
ASK kårband
Medlem: 1,50€
Icke medlem: 2,00€
Medlem: 5,00€
Icke medlem: 7,00€
Medlem: 3,50€
Icke medlem: 5,00€
Medlem: 2,50€
Endast för ASK medlemmar
Kopior
  Medlem Icke medlem
A4 svartvitt 0,10 € 0,17 €
A4 färg 0,15 € 0,26 €
A3 svartvitt 0,20 € 0,34 €
A3 färg 0,30 € 0,52 €

För att få köpa medlemsprodukter eller produkter till medlemspris måste du ha ett i kraftvarande ASK medlemskap.