Rösta i riksdagsvalet: när, var, vem och hur!

20 mars, 2023

Den 2 April 2023 är det åter dags för riksdagsval. Utnyttja din rösträtt, var med och påverka Finlands och vår gemensamma framtid.


När kan jag rösta?

Du kan rösta antingen på valdagen den 2.4 eller på förhand. Vallokalerna är öppna kl. 9–20. På valdagen får du rösta enbart i din egen vallokal. Vallokalens adress står på den anmälan om rösträtt som du har fått. Du hittar också din vallokal på webben via tjänsten aanestyspaikat.fi (sidan finns på svenska).

Har du inte möjlighet att rösta under valdagen kan du även förhandsrösta. Förhandsröstningen pågår mellan den 22-28 mars. Du kan förhandsrösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst under det specifika ställets öppettider.

Ifall du befinner dig utomlands vid tidpunkten för valet kan du förhandsrösta den 22–25 mars 2023 vid vissa finska beskickningar eller deras verksamhetsställen. Du har också möjlighet att rösta per brev från utlandet. Då måste du i god tid beställa brevröstningshandlingarna till din adress utomlands.


Var kan jag rösta?

Röstar du på valdagen får du enbart rösta i din egen vallokal. Vallokalerna är öppna kl. 9–20. Vallokalens adress står på den anmälan om rösträtt som du har fått per post. Du hittar också din vallokal på webben via tjänsten aanestyspaikat.fi (sidan finns på svenska).

Du kan förhandsrösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst under det specifika ställets öppettider. Förhandsröstningen brukar t.ex. äga rum på diverse kommunala ämbetsverk, bibliotek eller köpcentrum. Nedan hittar du förslag på röstningsställe nära Arcadas campus.


Arabiastrandens bibliotek
Tavastvägen 135 A, 00560 HELSINGFORS
Tel. 09-31013344
Öppet:
22.03. – 24.03.2023 kl. 10:00 – 18:00
25.03. – 25.03.2023 kl. 10:00 – 16:00
26.03. – 26.03.2023 kl. 12:00 – 16:00
27.03. – 28.03.2023 kl. 09:00 – 20:00


Vem kan rösta?

Alla finska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år är röstberättigade i riksdagsval.

Vem kan jag rösta på?

I riksdagsvalet är Finland indelat i 13 valkretsar. Varje valkrets har egna kandidater som ställs upp av partier och valmansföreningar. Du kan bara rösta på en kandidat inom din egen valkrets. Är du osäker på vilken kommun som hör till vilken valkrets hittar du närmare information här. Studerar och bor du t.ex. i Helsingfors, men är skriven i Vasa, så röstar du på en kandidat från Vasas valdistrikt.

Är du osäker på vem du ska rösta på och vill hitta en lämplig kandidat ger valkompassen dig lite hjälp på vägen. På webben finns några olika valkompasser:


Hur ska jag rösta rent praktiskt?

1. Ta med ett identitetsbevis, t.ex. ett av polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort eller någon annan motsvarande handling försedd med foto. Om du inte har en sådan handling kan du på närmaste polisinrättning avhämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att kunna rösta. För kortet behöver du två passfoton som kan vara högst sex månader gamla.

2. Visa upp ditt identitetsbevis för valfunktionären. Valfunktionären söker fram ditt namn i vallängden och ger dig en röstsedel. Valfunktionären antecknar i vallängden att du har röstat. En valnämnd, som består av fem medlemmar av vilka minst tre ska vara närvarande under hela röstningen, sörjer för röstningen i vallokalen.

3. Anteckna på röstsedeln numret på den kandidat som du vill rösta på. Skriv ingenting annat på röstsedeln.

4. När du har gjort anteckningen ska du vika ihop röstsedeln så att numret hamnar innanför vecket och att insidan inte syns utåt.

5. Ta den ihopvikta röstsedeln med dig och gå till valförrättaren som sörjer för valurnan. Valfunktionären stämplar din röstsedel. Lägg den stämplade röstsedeln i valurnan. Efter detta kan du lämna vallokalen.

Studerandeorganisationerna i huvudstadsregionen röstar tillsammans på förhandsröstningens första dag den 22 mars fr.o.m. kl. 11.00! Är du intresserad av att delta i det evenemanget hittas mer information gällande evenemanget ”Rösta i halare” på Facebook.

Texten utgör en del av ASKs och Noviums gemensamma riksdagsvalskampanj ”Kaikille samma!.