SHVS-lagen godkändes!

Vi är glada över att få dela goda nyheter med er!

Den 1.3.2019 har riksdagen godkänt ett lagförslag och från och med den 1.1.2021 blir yrkeshögskolestuderande en del av SHVS:s sjukvårdskrets.

Detta är något studeranderörelsen arbetat för i över 20 år och äntligen är målet nått! Stort tack till vår takorganisation SAMOK, alla aktiva som jobbat för detta genom åren samt alla politiker som varit med för att göra detta beslut! Förändringen ökar yrkeshögskolestuderandes jämställdhet, gör lagen gällande studerandehälsovård mera tydlig och förbättrar kvalitén på hälsovårdstjänsterna. Hurra säger vi på ASK!

Du kan läsa mera om den nya SHVS-lagen på studenternas hälsovårdsstiftelses hemsida.