Specialföreningar

Det finns fem specialföreningar på Arcada. De är registrerade föreningar som samarbetar med ASK för att göra studerandes vardag i Arcada så trevlig som möjligt. Den största skillnaden mellan studerandekåren och specialföreningarna är att studerandekåren är till för alla studerande, medan specialföreningarna fokuserar på sina valda grupper studerande.

Under läsåret ordnar specialföreningarna bland annat sitzar, temafester och andra evenemang. De flesta evenemang är öppna för alla oberoende vilken specialförening du hör till. Som medlem kommer du förmånligare in på t.ex. evenemang som ordnas av specialföreningen. Det är via din specialförening du kan beställa en halare åt dig.

Commedia rf

Specialföreningen för mediestuderanden
Färg på halare: Röd
Kontakt: commediarf@gmail.com
Facebook: @commediarf
Instagram: @commediarf

Klicka här för att bli medlem i Commedia

Styrelsen 2023
Ordförande: Matilda Hagnäs
Vice ordförande: Emelie Jönsson
Sekreterare: Nora Lindroos
Ekonom: Albert Lindberg
Intressebevakare: Leo Harald
Some-ansvarig & grafiker: Ida Fridlund
Programansvariga: Zina Degerman & Martin Granström
Tutoransvarig: Ivar Vuori

Ledamot i Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2023

Handel och Service studerandeförening-HanSe SF rf

Specialföreningen för företagsekonomi och International Business
Färg på halare: Gul
Kontakt: contact@hansesf.net
Hemsida: hansesf.net
Facebook: @HanseSF
Instagram: @hansesf

Klicka här för att bli medlem i HanSe SF

Styrelsen 2023
Ordförande: Nicole Bruun
Vice ordförande: Amanda Peltonen
Sekreterare: Catharina Sandström
Ekonom: Rasmus Karvonen
Tutoransvarig: Marcus Björkbom
Programansvariga: Sebastian Marttinen & Oliver Moilanen
Marknadsföringsansvarig: Ellen Kotka
Kommunikationsansvarig: Henna Hauskamaa

Ledamot i Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2023
Martin Mattsson (II:a vice ordförande), Sebastian Marttinen och Amanda Peltonen

HoSK rf

Specialföreningen för studeranden inom idrott, social- och hälsovård
Färg på halare: Grön
Kontakt: info@hosk.fi
Hemsida: hosk.fi
Facebook: @hoskrf
Instagram: @hoskrf

Klicka här för att bli medlem i HoSK

Styrelsen 2023
Ordförande: Senja Haapalainen
Vice ordförande: Ida Sinisalo
Kassör: Erika Kuosa
Sekreterare: Amalia Häger
Programansvariga: Juliana Drugge & Felix Lindholm
Tutor- och medlemsansvariga: Wilma Björk & Liza Jyjora
Representationsansvarig: Natalie Fagerlund
Kommunikations- och marknadsföringsansvarig: Chia Lindroos

Ledamot i Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2023
Erika Kuosa, Amalia Häger, Wilma Björk, Natalie Fagerlund och Chia Lindroos

Kulturproducentstudenter rf

Specialföreningen för kulturproducentstuderande
Färg på halare: Turkos
Kontakt: kult.rf@gmail.com
Facebook: @Kultrf
Instagram: @kultrf

Klicka här för att bli medlem i Kult

Styrelsen 2023
Ordförande: Cera Krook
Vice ordförande: Elias Kackur
Sekreterare: Salma Mazouzi
Kassör: Nestor Borges
Informatör: Pernilla Tackman
Marknadsföringsansvarig: Sofia Herrlin
Program-och jämlikhetsansvarig: Malin Ivars
Programansvarig: Josefin Malmberg

Ledamot i Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2023
Josefin Malmberg och Cera Krook

Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f.

Specialföreningen för ingenjörsstuderande
Färg på halare: Blå
Kontakt: tlk@tlk.fi
Hemsida: tlk.fi
Facebook: @tlkrf
Instagram: @tlk_rf

Klicka här för att bli medlem i TLK

Styrelsen 2023
Ordförande: Sebastian Geust
Vice ordförande: Jakob Hahnsson
Kamrer: Kim Rannström
Sekreterare: Ulrika Ukkonen
Clubhöfvding: Karim Kanji
Utbildningsutskottets ordförande: Anton Doepel
Sociala utskottets ordförande: Ada Brännkärr
Interna utskottets ordförande: Cecilia Sved
Informationsutskottets ordförande: Thomas Wredlund

Ledamot i Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2023
Pinja Kettunen (I:a vice ordförande)