Specialföreningar

Det finns fem specialföreningar på Arcada. De är registrerade föreningar som samarbetar med ASK för att göra studerandes vardag i Arcada så trevlig som möjligt. Medan ASK bevakar alla studerandes intressen så fokuserar specialföreningarna på att bevaka intresset för deras utbildningsprogram och medlemmar.

Under läsåret ordnar specialföreningarna bland annat sitzar, temafester och andra evenemang. De flesta evenemang är öppna för alla oberoende vilken specialförening du hör till. Som medlem kommer du förmånligare in på t.ex. evenemang som ordnas av specialföreningen. Det är via din specialförening du kan beställa en halare åt dig.

Specialföreningen för mediestuderanden.
Färg på halare: Röd
Kontakt: commediarf@gmail.com
Facebook: @commediarf
Instagram: @commediarf

Styrelsen 2021
Ordförande: Sandra Mäki-Rautila
Vice ordförande: Isa Antas
Ekonom: Markus Siltamäki
Sekreterare & intressebevakare: Robin Mäenpää
Some-ansvarig: Agnes Koskinen
Grafiker: Robert Gummerus
Evenemangansvariga: Ida Dahlström & Patrick Koski
Tutoransvarig: Alexander Lindroos
Funktionär: Atte Kola

Ledamöter i Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2021
Isa Antas (ordförande) & Atte Kola (II:a vice ordförande)

Klicka här för att bli medlem i Commedia 

Specialföreningen för företagsekonomi och International Business
Färg på halare: Gul
Kontakt: contact@hansesf.net
Hemsida: hansesf.net
Facebook: @HanseSF
Instagram: @hansesf

Styrelsen 2021
Ordförande: Emilia Broman
Vice Ordförande: Frida Silvander
Sekreterare: Annika Rönnberg
Ekonom: Elin Forsström
Tutoransvarig: Anna-Julia Stråhlmann
Evenemangsansvariga: Annika Palm & Joriz Baluyot
Marknadsföringsansvarig: Valdo Hedberg
Kommunikationsansvarig: Veronica Wahlstedt

Ledamöter i Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2021
Joriz Baluyut, Kim Tsokkinen, Elin Forsström & Emilia Broman

Klicka här för att bli medlem i HanSe

Specialföreningen för studeranden inom idrott, social- och hälsovård
Färg på halare: Grön
Kontakt: info@hosk.fi
Hemsida: hosk.fi
Facebook: @hoskrf
Instagram: @hoskrf

Styrelsen 2021
Ordförande: Oskari Ruuskanen
Vice ordförande: Alexandra Lang
Kassör: Janina Sved
Sekreterare: Senja Haapalinen
Programansvariga: Ida Sinisalo & Tobias Liljeström
Medlemsansvarig: Emma Isberg
Tutoransvarig: Emilia Eskman
Representationsansvarig: Alexander Orlo
Kommunikations- och marknadsföringsansvarig: Lilly Danielsson

Ledamöter i Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2021
Darya Karilahti (I:a vice ordförande), Tobias Liljeström, Alexandra Lang & Anna Hasselblatt

Klicka här för att bli medlem i HoSK

Specialföreningen för kulturproducentstuderande
Färg på halare: Turkos
Kontakt: kult.rf@gmail.com
Facebook: @Kultrf
Instagram: @kultrf

Styrelsen 2021
Ordförande: Ellen Karlsson
Vice ordförande & tutoransvarig: Ronja Forsström
Sekreterare: Heidi Grönroos
Ekonom: Mariela Korhonen
Informatör: Veronica Svenskberg
Övrig styrelsemedlemmar: Mathilda Ahlgren, Elias Kackur & Amanda Samelin

Ledamöter i Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2021

Klicka här för att bli medlem i Kult

TLK

Specialföreningen för ingenjörsstuderande.
Färg på halare: Blå
Kontakt: tlk@tlk.fi
Hemsida: tlk.fi
Facebook: @tlkrf
Instagram: @tlk_rf

Styrelsen 2021
Ordförande: Jasmin Sundbäck
Vice ordförande: Christoffer Herala
Kamrer: William Ahlström
Sekreterare: Sani Heikkinen
Clubhöfvding: Jonatan Lehtinen
Utbildningsutskottets ordförande: Tobias Holm
Sociala utskottets ordförande: Jakob Hahnsson
Interna utskottets ordförande: Camilla Bergfors
Informationsutskottets ordförande: Johannes Edgren

Ledamöter i Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2021
Fredrik Grønstrand & Emil Nystedt

Klicka här för att bli medlem i TLK