SSI söker en ny styrelse för 2021

Svenska Studerandes Intresseförening, eller SSI, söker en ny styrelse för 2021. SSI fungerar som förman för Studentbladet och ordnar evenemang med mera. I styrelsen sitter studerande från olika studentkårer och nationer, så det här är en perfekt plattform för multidisciplinärt samarbete och networking på svenska. Arbetsmängden varierar med styrelsepost, så uppdraget passar precis alla. År 2021 har Studentbladet jubileumsår (110), vilket gör denna möjlighet alldeles unik.

Ifall du är intresserad av att ta dig an uppdraget, ta kontakt med styrelsen innan den 23.11.2020. För att bli invald i SSI måste styrelsen nominera dig som vår representant. Skriv därför en kort motivering för varför vi borde nominera just dig och skicka motiveringen till vår generalsekreterare Andreas på andreas(a)asken.fi.

SSI håller höstmöte fredagen den 27 november 2020 kl.15 där styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar för 2021 väljs. Också vid senare tillfällen kan man väljas in i styrelsen 2021, ifall man t.ex. inte kan närvara på höstmötet.

Har du frågor om styrelsearbetet? Ta kontakt med SSI:s styrelse: styrelsen@stbl.fi