Ställningstagande: Konflikten kring Ukraina och Ryssland

1 april, 2022

Studerandekårerna ASK, Helga, HUMAKO, JAMKO, Lareamko, METKA, O’Diako och TUO tackar den finländska högskolevärlden för de åtgärder som redan vidtagits som svar på krisen i Ukraina. De finländska högskolorna har redan genom donationer och erbjudande av stödtjänster till studerande visat att de är beredda att ta socialt ansvar när krisen blossar upp.

När kriget i Ukraina drar ut på tiden och situationen blir allt mer komplex har även den finländska högskolevärlden också en skyldighet att hjälpa till att bygga upp en europeisk högskolevärld mitt i krisen. Förutom att fördöma kriget behövs även konkreta åtgärder för att stödja studerande och högskoleanställda som flyr kriget.

Kårernas förslag till åtgärder högskolorna bör vidta:

  • Implementering av Scholars at Risk program för studerande och högskoleanställda som flyr kriget och inte är säkra i sitt hemland.
  • För studerande som flyr från Ukraina och eventuellt andra krisområden, möjligheten att studera gratis inom den öppna högskoleleden och i det eventuella läget att krisen fortsätter, även möjlighet att söka vidare till examensstudier.
  • Aktivt övervaka effekterna av kriget och vid behov erbjuda ekonomiskt stöd till studerande från krisområden som Ukraina och Ryssland. Kompensering för eventuella studieavgifter, framför allt vid avbrutna studier.

De ryska militärinsatserna i Ukraina går snabbt mot ett dödläge utan någon direkt utväg. Enandet av den europeiska högskolevärlden kommer att försvara utbildning och kultur, som är de viktigaste verktygen för att lösa och förebygga kriser och konflikter.

Ställningstagande i samarbete med

Arcada studerandekår – ASK
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako
Haaga-Helian opiskelijakunta Helga
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO