Ställningstagande: Röstlokaler till campus

Att höja valdeltagandet är ett ständigt diskussionsämne inom politiken. Att placera vallokaler på högskolans områden är en konkret handling av kommunerna för att stödja ungdomars och studerandes deltagande.

Valdeltagandet i kommunalvalet har omtalats i flera år, men av alla människogrupper är ungdomars röstbeteende det mest oroväckande. Av ungdomar var det endast ungefär var tredje som röstade i det senaste kommunalvalet. Om en ökning av valdeltagandet anses önskvärt är det värt att investera i de grupper som för närvarande är underrepresenterade vid valurnan. De ungas röstande måste därför stödjas.

Genom att underlätta röstningen för studerande stöder det också ungdomars valdeltagande. Kommunerna i huvudstadsregionen är hem för ett exceptionellt stort antal studerande, varav många också är unga. I en representativ demokrati är det viktigt att sammansättningen av kommun- och kommunfullmäktige återspeglar grupperna av kommuninvånare. Få studerande eller ungdomar ställer själv upp i val, så att rösta är det mest konkreta sättet för dem att påverka beslut i deras hemkommun.

En lösning på problemet är att organisera vallokaler på campus. Som bäst besöker tusentals studerande ett campus varje dag. En vallokal på ett högskoleområde är en logisk lösning om målet är att öka röstningsaktiviteten. I synnerhet att campus skulle fungera som lokaler för förhandsröstning skulle motivera många studerande att rösta vid sidan om föreläsningar.

Vid högskolor studerar även många internationella studerande, varav få vet att de har rösträtt i finska kommunval. Vallokaler på campus skulle öka studerandes medvetenhet om valet och skulle också kunna uppmuntra studerandegemenskaper att delta i samhällsdebatt.

Det är meningslöst att prata om att involvera ungdomar och studenter i beslutsfattandet om man inte är beredd att vidta konkreta åtgärder.

Detta ställningstagande har undertecknats av:
Arcada studerandekår – ASK
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helga
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko
Diakonia-Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O´Diako