Ställningstagande: Studerandes socioekonomiska ställning måste tryggas

23 mars, 2023

Finland har det svagaste studiestödet i hela Norden. Dessutom ökar inflationen medan studiestödet i Finland hålls på samma nivå. Studerandena tvingas ta höga lån och jobba vid sidan om studierna för att få vardagen att gå ihop. Med detta ställningstagande hävdar vi på ASK & Novium att studerandes socioekonomiska ställning måste tryggas.

Studiestödet i Finland är 268,23 euro, vilket endast är 4 euro högre än det varit år 1992. Sedan 2017 har studiestödets köpkraft även försvagats med 11 procent eller 100 euro. På grund av de höjda levnadskostnaderna tvingas studerande lyfta mera studielån för att klara av vardagen. Studielånen i Finland har därmed ökat i rasande fart, år 2016 låg lånebeloppet för en studerande i medeltal kring 2000 euro medan motsvarande summa idag ligger kring 10 000-15 000 euro (KOTT, 2021). Enligt Finlands Bank har studielånens totala belopp ökat från 2,5 miljarder euro år 2017, till 6 miljarder idag. Till grund för detta ligger studiestödsnedskärningarna som skedde år 2017, samt att allt flera studerande upplever att de knappt får ihop sin vardagsekonomi utan studielånet.

Studielånet är bundet till 12 månaders euriborränta och upplevs i de flesta fall som ett säkert lån. Dock i och med att inflationen ökar, stiger även räntorna på studielånen. Under mars månad 2022 låg euribor på -0,56 procent, idag är räntan uppe i 2,38 procent och förväntas stiga ännu mera under året 2023. 

På grund av de höga levnadskostnaderna pressas studeranden också till att jobba allt mer. År 2023 höjdes inkomstgränsen för studiestödet med ungefär 20 procent. Om en studerande lyfter nio studiestöd i året får de tjäna högst 18 720 euro före skatt per år. De förhöjda inkomstgränserna är dock ingen lösning på det hela, snarare pressar detta till att jobba mer och satsa mindre på studierna. Detta kan anses vara orimligt då en heltidsstuderandes huvudsakliga uppgift bör vara att studera, inte jobba. Ett studiepoäng räknas vara 27 timmar och de flesta högskoleexamen är kring 240 sp. Detta betyder att studerande i genomsnitt behöver avlägga 30 studiepoäng per termin – det vill säga kring 160 timmar per månad. Att studera är med andra ord ett heltidsarbete.

Det kan ifrågasättas ifall det är rimligt att tvinga studerande att skuldsätta sig upp till 25 000€ för en examen. Den trista sanningen är i varje fall att flera inte har ett annat val, för majoriteten av studerande står valet mellan att lyfta ännu mera studielån eller arbeta så mycket att de inte hinner med studierna. Är detta faktiskt vad vi vill uppmuntra Finlands framtida arbetskraft och skattebetalare att göra? 

För mera information

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia – Novium
Lina Johansson
Styrelseordförande
so-novium@novia.fi
+358 453430777

Arcada studerandekår – ASK
Abbe Karlsson
Styrelsemedlem
abbe@asken.fi

Ställningstagandet utgör en del av ASKs och Noviums gemensamma riksdagsvalskampanj ”Kaikille samma!.