Studenthälsovårdstjänsterna 2021

13 november, 2020

Från 2021 kommer SHVS också att erbjuda studenthälsovård för yrkeshögskolestuderande. För studerande kommer detta att innebära en märkbar ökning av fjärr- och digitala tjänster och nya närtjänster.

Tjänsterna inkluderar bl.a. 

 • grundläggande hälsovård
 • mun- och tandhälsovård
 • psykiska hälsovårdstjänster (se Q&A-sidan för mer information)
 • behandling som kräver expertis hos en specialist eller specialisttandläkare
 • fysioterapi

Kolla nedan för mera information om vad tjänsterna inkluderar!

Från och med våren 2021 kommer alla studerande att betala en vårdavgift till FPA varje termin som berättigar till användningen av SHVS-tjänster. Det kostar inget att boka tid till SHVS-tjänster, men ifall du inte använder din bokade tid debiteras en annulleringsavgift.
Har du några frågor kvar? Läs SHVS-frågor och svar här! Du kan också lämna din egen fråga på sidan.

Studiemiljö- och studiesamfundsarbete

 • Regelbundet samarbete med intressegrupperna, i synnerhet med läroanstalterna och studerandeorganisationerna 
 • Sakkunnigverksamhet Hälsofrämjande kommunikation 
 • Inspektioner av studiemiljöerna vart 3:e år samt årlig uppföljning

Hälsovårdstjänster
Individuell uppföljning och främjande av hälsa, välbefinnande och studieförmåga

 • Hälsorådgivning individuellt och i grupp 
 • Periodiska hälsokontroller:
  1) hälsovårdare och allmänläkare
  2) kontroll av munhälsan och skapande av vårdplan 
 • Förebyggande munhälsoåtgärder 
 • Förebyggande av smittsamma sjukdomar: hälsokontroller, vaccinationer (det nationella vaccinationsprogrammet) 
 • Familjeplanering 
 • Undersökningar, intyg och utlåtanden som hör samman med studierna och som förutsätts i lagen om smittsamma sjukdomar och i övrig lagstiftning 
 • Reserådgivning inkl. studentutbyte (den studerande skaffar själv de vacciner som behövs inför resan, men de kan ges inom studerandehälsovården) 
 • Grundläggande psykologiska undersökningar

Sjukvårdstjänster samt mun- och tandvårdstjänster som ingår i primärvården

 • Bedömning av behovet av vård
 • Icke brådskande vård inkl. behandling som ges inom 1-7 dagar
 • Vård som kräver läkare eller tandläkare om patienten inte är kvalificerad för specialvård
 • Primärvårdslaboratorium och bildtjänster relaterade till diagnos och behandling av sjukdomar
 • Fysioterapi
 • Näringsterapi
 • Talterapi specifikt för studieområdet (inledande undersökning av talstörningar för dem som studerar för ett yrke som kräver muntlig kommunikation)

Läs mer mera på SHVS 2021 egna sida!